| Str. Calea Bucureşti, Nr. 107 I | Tel: +40251 597 048 | E-mail: office@chimie.ucv.ro |
Studenţi

Orar

Practica

Mobilități Erasmus+

Finalizare studii

Regulamente

PRACTICA DE SPECIALITATE       

 

O componentă esenţială a pregătirii universitare o constituie implicarea studenţilor în aplicarea practică a informaţiilor teoretice acumulate. Obiectivul fundamental al acestei activităţii este dobândirea de către studenţi de abilităţi practice printr-o implicare directă alături de specialiştii din domeniul specific profesiei.

Informaţii privind organizarea şi desfăşurarea stagiului de practică de specialitate, în cadrul programului de studii universitare de licenţă, se găsesc în ghidul de practică .
Lista convențiilor cadru privind efectuarea stagiului de practică în cadrul programelor de studii universitare de licență:

Lista convențiilor cadru privind efectuarea stagiului de practică în cadrul programelor de studii universitare de masterat:

Activitatea de practică este coordonată/monitorizată, la nivel de universitate, de către Departamentul Relaţii cu Mediul Socio-Economic şi Cultural (DR-MESC).