| Str. Calea Bucureşti, Nr. 107 I | Tel: +40 251 597 048 | E-mail: office@chimie.ucv.ro |
Info Chimie

Scurt istoric

Conducerea departamentului

Membrii departamentului

Secretariat

Baza materială

BAZA MATERIALĂ       

 

În cadrul Departamentului de Chimie procesul de învăţământ se desfăşoară la standarde ridicate în 4 săli de curs şi 23 de laboratoare şi săli de seminar.

Dotarea cu reactivi a laboratoarelor, aparatură şi echipamente de ultimă generaţie oferă posibilitatea satisfacerii cerinţelor chimiei moderne, permiţând şi investigaţii structurale de fineţe asupra unor biosisteme, în scopul elucidării unor mecanisme moleculare.

În cadrul departamentului mai există un amfiteatru echipat cu un sistem multimedia performant.

Biblioteca de specialitate a Departamentului de Chimie oferă studenţilor oportunitatea creşterii într-un mod eficient a volumului de informaţii asimilate, prin consistentul material reprezentat de literatura de specialitate.