| Str. Calea Bucureşti, Nr. 107 I | Tel: +40251 597 048 | E-mail: office@chimie.ucv.ro |
Cercetare

Teme de cercetare

Rapoarte de cercetare

Contracte de cercetare

RAPOARTE DE CERCETARE       

 

Prin activitățile de cercetare științifică realizate în cadrul Departamentului de Chimie au fost obținute rezultate deosebite, valorificate prin articole științifice publicate în reviste de specialitate internaționale (indexate în baze de date sau recunoscute de către comunitatea științifică din domeniu) și comunicări științifice prezentate la conferințe naționale sau internaționale.

Rezultatele activității de cercetare » Perioada 2017-2020

Lucrări publicate în reviste cotate ISI » Perioada 2012-2016

Lucrări publicate în reviste BDI » Perioada 2012-2016

Studii comunicate la conferinţe internaţionale/naţionale » Perioada 2012-2016

Granturi de cercetare » Perioada 2012-2016

Cărţi publicate în edituri internaţionale/naţionale » Perioada 2012-2016