| Str. Calea Bucureşti, Nr. 107 I | Tel: +40251 597 048 | E-mail: office@chimie.ucv.ro |
Cercetare

Teme de cercetare

Rapoarte de cercetare

Contracte de cercetare

TEME DE CERCETARE       

 

Departamentul de Chimie dispune de un plan de cercetare științifică integrat în planul de cercetare al Universității din Craiova. Temele de cercetare incluse aparțin ariei științifice a domeniului de licență în care se încadrează programele de studii universitare coordonate de către Departamentul de Chimie.
Cercetarea științifică din cadrul Departamentului de Chimie în perioada 2020-2024 vizează domeniul ≪Compuși chimici naturali și de sinteză. Caracterizare și aplicații în domenii de specializare inteligentă≫.