| Str. Calea Bucureşti, Nr. 107 I | Tel: +40251 597 048 | E-mail: office@chimie.ucv.ro |
Educaţie

Programe academice

Planuri de învăţământ

Structura anului universitar

PLANURI DE ÎNVĂŢĂMÂNT       

 

Planurile de învăţământ ale programelor de studii sunt elaborate în concordanţă cu competenţele care definesc calificarea!

Domeniul de licenţă - Chimie

Domeniul de licenţă - Ştiinţa Mediului

Programul de studiu:

Master - Domeniul Chimie

Master - Domeniul Ştiinţa Mediului

Programul de studiu:

Doctorat - Domeniul Științe

Programul de studiu: