| Str. Calea Bucureşti, Nr. 107 I | Tel: +40 251 597 048 | E-mail: office@chimie.ucv.ro |
Educaţie

Programe academice

Planuri de învăţământ

Structura anului universitar

PLANURI DE ÎNVĂŢĂMÂNT       

 

Planurile de învăţământ cuprind discipline fundamentale, discipline de specialitate în domeniu şi discipline complementare, grupate la rândul lor în discipline obligatorii, opţionale şi facultative, în conformitate cu cerinţele normative stabilite pe plan naţional.

Disciplinele de studiu din planurile de învăţământ sunt prevăzute într-o succesiune logică şi asigură compatibilitatea cu cadrul naţional de calificări şi cu planuri şi programe de studii similare din state ale Uniunii Europene şi din alte state ale lumii, ponderea disciplinelor fiind exprimată în credite de studii ECTS.

Nomenclatorul disciplinelor cuprinse în planurile de învăţământ şi conţinutul acestor discipline, precizat prin programele analitice, corespund domeniului de licenţă / master şi programului de studii pentru care s-au elaborat planurile de învăţământ respective şi sunt conforme misiunii declarate.

Domeniul de licenţă - Chimie

Programele de studii:

Domeniul de licenţă - Ştiinţa Mediului

Programul de studiu:

Master - Domeniul Chimie

Programul de studiu:

Master - Domeniul Ştiinţa Mediului

Programul de studiu:

Studii postuniversitare

Doctorat - Domeniul Științe

Programul de studiu: