| Str. Calea Bucureşti, Nr. 107 I | Tel: +40 251 597 048 | E-mail: office@chimie.ucv.ro |
Educaţie

Programe academice

Planuri de învăţământ

Structura anului universitar

STRUCTURA ANULUI UNIVERSITAR       

 

Anul universitar este structurat pe două semestre a câte 14 săptămâni de activitate didactică. Structura-cadru pentru anul universitar 2021-2022 a fost propusă și avizată în Consiliul Facultății de Științe.

Ciclul Licenţă » Anii de studiu I şi II

Specializările: Biochimie Tehnologică, Chimie Farmaceutică

  Sem. I
 • 01.10.2021 – 23.12.2022: Activitate didactică (12 săpt.)
 • 24.12.2021 – 09.01.2022: Vacanţă iarnă (2 săpt.)
 • 10.01.2022 – 23.01.2022: Activitate didactică (2 săpt.)
 • 25.01.2022 – 13.02.2022: Sesiune de examene (3 săpt.)
 • 14.02.2022 – 20.02.2022: Vacanţă intersemestrială (1 săpt.)
 • Sem. II
 • 21.02.2022 – 21.04.2021: Activitate didactică (9 săpt.)
 • 25.04.2022 – 01.05.2022: Vacanţă Sf. Paşte (1 săpt.)
 • 02.05.2022 – 05.06.2022: Activitate didactică (5 săpt.)
 • 06.06.2022 – 26.06.2026: Sesiune de examene (3 săpt.)
 • 27.06.2022 – 17.07.2022: Practică Anul II (3 săpt.)
 • Activităţi educaţionale speciale
 • 01.09.2022 – 15.09.2022: Sesiune de restanţe (2 săpt.)
 • 19.09.2022 – 25.09.2022: Sesiune specială de restanţe pentru studenţii care nu întrunesc numărul de credite transferabile pentru promovare an superior (1 săpt.)

Ciclul Licenţă » Anul de studiu III

Specializările: Biochimie Tehnologică, Chimie Farmaceutică, Chimia Mediului

  Sem. I
 • 01.10.2021 – 23.12.2022: Activitate didactică (12 săpt.)
 • 24.12.2021 – 09.01.2022: Vacanţă iarnă (2 săpt.)
 • 10.01.2022 – 23.01.2022: Activitate didactică (2 săpt.)
 • 25.01.2022 – 13.02.2022: Sesiune de examene (3 săpt.)
 • 14.02.2022 – 20.02.2022: Vacanţă intersemestrială (1 săpt.)
 • Sem. II
 • 21.02.2022 – 21.04.2021: Activitate didactică (9 săpt.)
 • 25.04.2022 – 01.05.2022: Vacanţă Sf. Paşte (1 săpt.)
 • 02.05.2022 – 22.05.2022: Activitate didactică (3 săpt.)
 • 23.05.2022 – 12.06.2022: Sesiune de examene (3 săpt.)
 • 13.06.2022 – 19.06.2022: Sesiune de restanţe (1 săpt.)
 • 20.06.2022 – 03.07.2022: Pregătire examen de licenţă (1 săpt.)
 • 04.07.2022 – 07.07.2022: Examen de licenţă (1 săpt.)
 • Activităţi educaţionale speciale
 • 01.09.2022 – 07.09.2022: Sesiune de reexaminări (1 săpt.)
 • 12.09.2022 – 15.09.2022: Examen de licenţă (1 săpt.) - Sesiunea Septembrie

Ciclul Master » Anul de studiu I

Specializarea: Chimia Compuşilor Biologic Activi

  Sem. I
 • 01.10.2021 – 23.12.2022: Activitate didactică (12 săpt.)
 • 24.12.2021 – 09.01.2022: Vacanţă iarnă (2 săpt.)
 • 10.01.2022 – 23.01.2022: Activitate didactică (2 săpt.)
 • 25.01.2022 – 13.02.2022: Sesiune de examene (3 săpt.)
 • 14.02.2022 – 20.02.2022: Vacanţă intersemestrială (1 săpt.)
 • Sem. II
 • 21.02.2022 – 21.04.2021: Activitate didactică (9 săpt.)
 • 25.04.2022 – 01.05.2022: Vacanţă Sf. Paşte (1 săpt.)
 • 02.05.2022 – 05.06.2022: Activitate didactică (5 săpt.)
 • 06.06.2022 – 26.06.2026: Sesiune de examene (3 săpt.)
 • 27.06.2022 – 10.07.2022: Practică (2 săpt.)
 • Activităţi educaţionale speciale
 • 01.09.2022 – 15.09.2022: Sesiune de restanţe (2 săpt.)
 • 19.09.2022 – 25.09.2022: Sesiune specială de restanţe pentru studenţii care nu întrunesc numărul de credite transferabile pentru promovare an superior (1 săpt.)

Ciclul Master » Anul de studiu II

Specializările: Calitatea Mediului, Chimia Compuşilor Biologic Activi

  Sem. I
 • 01.10.2021 – 23.12.2022: Activitate didactică (12 săpt.)
 • 24.12.2021 – 09.01.2022: Vacanţă iarnă (2 săpt.)
 • 10.01.2022 – 23.01.2022: Activitate didactică (2 săpt.)
 • 25.01.2022 – 13.02.2022: Sesiune de examene (3 săpt.)
 • 14.02.2022 – 20.02.2022: Vacanţă intersemestrială (1 săpt.)
 • Sem. II
 • 21.02.2022 – 21.04.2021: Activitate didactică (9 săpt.)
 • 25.04.2022 – 01.05.2022: Vacanţă Sf. Paşte (1 săpt.)
 • 02.05.2022 – 22.05.2022: Activitate didactică (3 săpt.)
 • 23.05.2022 – 12.06.2022: Sesiune de examene (3 săpt.)
 • 13.06.2022 – 19.06.2022: Sesiune de restanţe (1 săpt.)
 • 04.07.2022 – 07.07.2022: Examen de disertație (1 săpt.)
 • Activităţi educaţionale speciale
 • 01.09.2022 – 07.09.2022: Sesiune de reexaminări (1 săpt.)
 • 12.09.2022 – 15.09.2022: Examen de disertaţie (1 săpt.) - Sesiunea Septembrie

Zile libere:

 • 30.11.2021
 • 01.12.2021
 • 25.12.2021
 • 26.12.2021
 • 01.01.2022
 • 24.01.2022
 • 22.04.2022
 • 24.04.2022
 • 25.04.2022
 • 01.05.2022
 • 01.06.2022
 • 13.06.2022