| Str. Calea Bucureşti, Nr. 107 I | Tel: +40251 597 048 | E-mail: office@chimie.ucv.ro |
Studenţi

Orar

Practica

Finalizare studii

Regulamente

ORAR SEM. II/2018-2019       

 

Ciclul Licenţă » Toate specializările

Programele de studiu: Chimie, Biochimie Tehnologică, Chimie Farmaceutică, Chimia Mediului

Ciclul Master » Domeniul de ierarhizare Chimie

Programul de studiu: Chimia Compuşilor Biologic Activi

Ciclul Master » Domeniul de ierarhizare Ştiinţa Mediului

Programul de studiu: Calitatea Mediului

Ciclul Doctorat » Domeniul Chimie / Inginerie chimică

Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate

Ciclul Studii postuniversitare

Curs postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă: