| Str. Calea Bucureşti, Nr. 107 I | Tel: +40251 597 048 | E-mail: office@chimie.ucv.ro |
Studenţi

Orar

Practica

Mobilități Erasmus+

Finalizare studii

Regulamente

ORAR SEM. II/2020-2021       

 

Orarul desfășurării activităților educaționale în semestrul II al anului universitar 2020-2021 a fost astfel elaborat încât să permită, în funcție de situația pandemică, derularea eficientă a procesului de învățământ în sistem online sau față-în-față, în condițiile legii.

Ciclul Licenţă » Toate specializările

Orarul activităților didactice pentru anii de studii aferenți specializărilor: Biochimie Tehnologică, Chimie Farmaceutică, Chimia Mediului

Orarul consultațiilor pentru studenții de la programele de studiu: Biochimie Tehnologică, Chimie Farmaceutică, Chimia Mediului

Ciclul Master » Domeniul de ierarhizare Chimie

Programul de studiu: Chimia Compuşilor Biologic Activi

Ciclul Master » Domeniul de ierarhizare Ştiinţa Mediului

Programul de studiu: Calitatea Mediului

Ciclul Studii postuniversitare

Curs postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă: