| Str. Calea Bucureşti, Nr. 107 I | Tel: +40251 597 048 | E-mail: office@chimie.ucv.ro |
Info Chimie

Scurt istoric

Conducerea departamentului

Membrii departamentului

Secretariat

Baza materială

ISTORIC       

 

Anul 1959 a marcat înfiinţarea unei noi unităţi de învăţământ universitar în Craiova, intitulată Institutul Pedagogic de 3 ani, care reunea Facultatea de Matematică, Facultatea de Fizică-Chimie, Facultatea de Filologie şi Facultatea de Ştiinţe Naturale şi Agricole.

În anul 1966, sub egida nou înfiinţatei instituţii de învăţământ superior Universitatea din Craiova, s-a constituit Facultatea de Chimie, cu specializarea Fizică-Chimie – 5 ani (cursuri de zi).

În anul 1990 Facultatea de Ştiinţe ale Naturii şi-a schimbat titulatura în Facultatea de Ştiinţe. Anul universitar 1990-1991 a debutat cu reînfiinţarea specializării Chimie, 5 ani, cursuri de zi, care a funcţionat în cadrul Facultăţii de Ştiinţe până în anul 2000, când Senatul Universităţii din Craiova a hotărât reorganizarea specializărilor din cadrul Facultăţii de Ştiinţe prin înfiinţarea Facultăţii de Fizică şi a Facultăţii de Chimie.

În prezent DEPARTAMENTUL DE CHIMIE, constituit în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Exacte înfiinţate în 2011, asigură un mediu educaţional conform standardelor europene, prin cele trei cicluri de studii universitare: Licenţă - Specializările CHIMIE, BIOCHIMIE TEHNOLOGICĂ, CHIMIA MEDIULUI; Master - Specializările CHIMIE APLICATĂ, CHIMIA COMPUŞILOR BIOLOGIC ACTIVI, CALITATEA MEDIULUI; Doctorat - Domeniile ELECTROCHIMIE ŞI COROZIUNE, CHIMIE ANALITICĂ.