| Str. Calea Bucureşti, Nr. 107 I | Tel: +40 251 597 048 | E-mail: office@chimie.ucv.ro |
Educaţie

Programe academice

Planuri de învăţământ

Structura anului universitar

PROGRAME ACADEMICE       

 

Organizarea și funcționarea programelor de studii universitare în cadrul Departamentului de Chimie sunt în acord cu standardele naţionale şi internaţionale generale şi specifice de calitate.

Programele de studii răspund cerinţelor actuale privind învăţarea flexibilă, organizarea în module a cursurilor pentru a facilita dobândirea rapidă de către studenţi a competenţelor și abilităților cerute de piaţa muncii.

Ciclul I de studii universitare (Licenţă) » Domeniul Chimie

Programele de studii:

  • Biochimie Tehnologică – 180 de credite de studiu transferabile în sistemul European (ECTS)
  • Chimie Farmaceutică – 180 de credite de studiu transferabile în sistemul European (ECTS)

Ciclul al II-lea de studii universitare (Master) » Domeniul Chimie

Programul de master profesional interdisciplinar

  • Chimia Compușilor Biologic Activi – 120 de credite de studiu transferabile în sistemul European (ECTS)