| Str. Calea Bucureşti, Nr. 107 I | Tel: +40 251 597 048 | E-mail: office@chimie.ucv.ro |
Educaţie

Programe academice

Planuri de învăţământ

Structura anului universitar

PROGRAME ACADEMICE       

 

Organizarea și funcționarea programelor de studii universitare și postuniversitare în cadrul Departamentului de Chimie sunt în acord cu standardele naţionale şi internaţionale generale şi specifice de calitate.

Programele de studii răspund cerinţelor actuale privind învăţarea flexibilă, organizarea în module a cursurilor pentru a facilita dobândirea rapidă de către studenţi a competenţelor și abilităților cerute de piaţa muncii.

Ciclul I de studii universitare (Licenţă) » Domeniul Chimie

Programele de studii:

 • Biochimie Tehnologică – 180 de credite de studiu transferabile în sistemul European (ECTS)
 • Chimie Farmaceutică – 180 de credite de studiu transferabile în sistemul European (ECTS)

Ciclul al II-lea de studii universitare (Master) » Domeniul Chimie

Programul de master profesional interdisciplinar

 • Chimia Compușilor Biologic Activi – 120 de credite de studiu transferabile în sistemul European (ECTS)

Studii postuniversitare

Chimie aplicată în laboratoarele de analiză

 • Forma de învățământ: IF
 • Domeniul de licență pe care se fundamentează programul de studii: Chimie
 • Calificarea universitară pe care se fundamentează programul de studii: Biochimie Tehnologică, Cod COR: 211303 / Denumire COR: expert chimist, Cod COR: 211305/ Denumire COR: referent de specialitate chimist

Chimia produselor cosmetice și farmaceutice

 • Forma de învățământ: IF
 • Domeniul de licență pe care se fundamentează programul de studii: Chimie
 • Calificarea universitară pe care se fundamentează programul de studii: Chimie Farmaceutică; Cod COR: 211303 / Denumire COR: expert chimist, Cod COR: 211302 / Denumire COR: consilier chimist

Chimia substanțelor periculoase

 • Forma de învățământ: IF
 • Domeniul de licență pe care se fundamentează programul de studii: Chimie
 • Calificarea universitară pe care se fundamentează programul de studii: Chimie, Cod COR: 211303 / Denumire COR: expert chimist, Cod COR: 211304 / Denumire COR: inspector de specialitate chimist