| Str. Calea Bucureşti, Nr. 107 I | Tel: +40251 597 048 | E-mail: office@chimie.ucv.ro |
Documente utile

Carta studentului Erasmus+

Ghid program Erasmus+ 2021

Fişă descriptivă Erasmus+ 2020

ERASMUS+ 2021-2022       

 

Erasmus+ este programul UE pentru educație, formare, tineret și sport. Programul pentru perioada 2021-2027, cu un buget estimat la 26,2 miliarde EUR, pune un accent puternic pe incluziunea socială, pe tranziția verde și pe cea digitală și pe promovarea participării tinerilor la viața democratică.

Programul Erasmus+ sprijină prioritățile și activitățile definite în contextul Spațiului european al educației, în Planul de acțiune pentru educația digitală și în Agenda pentru competențe în Europa.

 

Preambul Erasmus+

Erasmus+ este programul UE în domeniile educației, formării, tineretului și sportului pentru perioada 2021-2027.

Educația, formarea, tineretul și sportul sunt domenii-cheie care sprijină cetățenii în dezvoltarea lor personală și profesională.

Educația și formarea de înaltă calitate, favorabile incluziunii, precum și învățarea informală și nonformală conferă, în ultimă instanță, tinerilor și participanților de toate vârstele calificările și competențele necesare pentru participarea lor semnificativă la societatea democratică, pentru înțelegerea interculturală și pentru tranziția de succes pe piața muncii.

Bazându-se pe succesul programului în perioada 2014-2020, Erasmus+ își consolidează eforturile în vederea multiplicării oportunităților oferite unui număr mai mare de participanți și unei varietăți mai mari de organizații, axându-se pe impactul său calitativ și contribuind la crearea unor societăți mai favorabile incluziunii și cu un nivel mai mare de coeziune, mai ecologice și mai pregătite din punct de vedere digital.

Anunțuri mobilități Erasmus+

02.04.2021

» În perioada 02-12 Aprilie 2021, studenţii din anul II Licenţă, anul I Master şi doctoranzii interesaţi de programul de mobilităţi Erasmus, pe parcursul anului universitar 2021-2022, vor transmite dosarul digital de candidatură la cele două adrese de e-mail:

  • catalinagurgui@yahoo.co.uk (lect.univ.dr. Cătălina Ionescu - responsabil program Erasmus+)
  • gheorghitaramona11@gmail.com

» Dacă în 24 de ore de la transmiterea electronică a dosarului de candidatură nu se confirmă primirea acestuia, atunci se contactează telefonic lect.univ.dr. Cătălina Ionescu (0757 571 247).

» Conform procedurii de selecţie, nota obţinută la examenul de competenţă lingvistică şi de comunicare într-o limbă străină se adună cu punctajul obţinut pe baza mediei generale a anului/anilor anterior(i).

» În data de 14 Aprilie 2021, ora 1600, candidaţii vor susţine on-line un interviu având ca tematică noţiuni fundamentale de chimie şi comunicarea cu membrii comisiei într-o limbă de circulaţie internaţională (engleza sau franceza). De asemenea, comisia va realiza evaluarea dosarului digital transmis.


Arhivă » Apeluri program Erasmus+
20.10.2020

» În perioada 20-27 Octombrie 2020, studenţii din anul II Licenţă, anul I Master şi doctoranzii interesaţi de programul de mobilităţi Erasmus, pe parcursul anului universitar 2020-2021, vor transmite dosarul digital de candidatură la cele două adrese de e-mail:

  • catalinagurgui@yahoo.co.uk (lect.univ.dr. Cătălina Ionescu - responsabil program Erasmus+)
  • gheorghitaramona11@gmail.com

» Dacă în 24 de ore de la transmiterea electronică a dosarului de candidatură nu se confirmă primirea acestuia, atunci se contactează telefonic lect.univ.dr. Cătălina Ionescu (0757 571 247).

» Conform procedurii de selecţie, nota obţinută la examenul de competenţă lingvistică şi de comunicare într-o limbă străină se adună cu punctajul obţinut pe baza mediei generale a anului/anilor anterior(i).

» În data de 29 Octombrie 2020, ora 1000, candidaţii vor susţine on-line un interviu având ca tematică noţiuni fundamentale de chimie şi comunicarea cu membrii comisiei într-o limbă de circulaţie internaţională (engleza sau franceza). De asemenea, comisia va realiza evaluarea dosarului digital transmis.


11.03.2020

Oportunitățile de mobilitate Erasmus+ anunțate anterior se suplimentează cu două mobilități de stagiu practic având durata de două luni. Procedura și calendarul de selecție sunt comune cu cele menționate anterior.


06.03.2020

Departamentul de Relații Internaționale va organiza miercuri 11 martie 2020, ora 1300, în Amfiteatrul Drăgan (sala 444, Clădirea Centrală, etajul 2) evenimentul de informare privind Programul Erasmus+ și oportunitățile de mobilitate pentru studenții Universității din Craiova.

» În perioada 09-12 martie 2020, studenţii din anul II Licenţă, anul I Master şi doctoranzii interesaţi de programul de mobilităţi Erasmus, pe parcursul anului universitar 2020-2021, vor depune la Secretariatul Departamentului de Chimie, între orele 900-1500, dosarul de candidatură.

» Conform procedurii de selecţie, nota obţinută la examenul de competenţă lingvistică şi de comunicare într-o limbă străină se adună cu punctajul obţinut pe baza mediei generale a anului/anilor anterior(i).

» În data de 13 martie 2020, ora 1000, în sala BB210 candidaţii vor susţine un interviu având ca tematică noţiuni fundamentale de chimie şi comunicarea cu membrii comisiei într-o limbă de circulaţie internaţională (engleza sau franceza). De asemenea, comisia va realiza evaluarea dosarului depus.


12.03.2019

» În perioada 13-22 martie 2019, studenţii din anul II Licenţă, anul I Master şi doctoranzii interesaţi de programul de mobilităţi Erasmus, pe parcursul semestrului I al anului universitar 2019-2020, vor depune la Secretariatul Departamentului de Chimie, între orele 900-1500, dosarul de candidatură.

» Conform procedurii de selecţie, nota obţinută la examenul de competenţă lingvistică şi de comunicare într-o limbă străină se adună cu punctajul obţinut pe baza mediei generale a anului/anilor anterior(i).

» În data de 26 martie 2019, ora 1000, în sala BB210 candidaţii vor susţine un interviu având ca tematică noţiuni fundamentale de chimie şi comunicarea cu membrii comisiei într-o limbă de circulaţie internaţională (engleza sau franceza). De asemenea, se va realiza evaluarea dosarului depus.


09.10.2018

» În perioada 10-15 octombrie 2018, studenţii din anul II Licenţă, anul I Master şi doctoranzii interesaţi de programul de mobilităţi Erasmus vor depune la Secretariatul Departamentului de Chimie, între orele 900-1500, dosarul de candidatură.

» Conform procedurii de selecţie, nota obţinută la examenul de competenţă lingvistică şi de comunicare într-o limbă străină se adună cu punctajul obţinut pe baza mediei generale a anului/anilor anterior(i).

» În data de 16 octombrie 2018, ora 1000, candidaţii vor susţine un interviu având ca tematică noţiuni fundamentale de chimie şi comunicarea cu membrii comisiei într-o limbă de circulaţie internaţională (engleza sau franceza).

16.03.2018

» În perioada 16-22 martie 2018, studenţii din anul II Licenţă, anul I Master şi doctoranzii interesaţi de programul de mobilităţi Erasmus pe parcursul semestrului I al anului universitar 2018-2019 vor depune la Secretariatul Departamentului de Chimie, între orele 900-1500, dosarul de candidatură.

» Conform procedurii de selecţie, nota obţinută la examenul de competenţă lingvistică şi de comunicare într-o limbă străină se adună cu punctajul obţinut pe baza mediei generale a anului/anilor anterior(i).

» În data de 23 martie 2018, ora 1000, candidaţii susţin un interviu având ca tematică noţiuni fundamentale de chimie şi comunicarea cu membrii comisiei într-o limbă de circulaţie internaţională (engleza sau franceza).