| Str. Calea Bucureşti, Nr. 107 I | Tel: +40251 597 048 | E-mail: office@chimie.ucv.ro |
Documente utile

Carta studentului Erasmus

Ghidul programului Erasmus

Fişă descriptivă Erasmus

ERASMUS+ 2018       

 

Preambul Erasmus+

Erasmus+ este programul UE în domeniile educației, formării, tineretului și sportului pentru perioada 2014-2020. Educația, formarea, tineretul și sportul pot avea o contribuție majoră la abordarea schimbărilor socioeconomice, principalele provocări cu care Europa se va confrunta până la sfârșitul deceniului, și la punerea în aplicare a agendei de politici europene pentru creștere economică, locuri de muncă, echitate și incluziune socială.

Proiecte de mobilitate Erasmus+

09.10.2018

» În perioada 10-15 octombrie 2018, studenţii din anul II Licenţă, anul I Master şi doctoranzii interesaţi de programul de mobilităţi Erasmus vor depune la Secretariatul Departamentului de Chimie, între orele 900-1500, dosarul de candidatură.

» Conform procedurii de selecţie, nota obţinută la examenul de competenţă lingvistică şi de comunicare într-o limbă străină se adună cu punctajul obţinut pe baza mediei generale a anului/anilor anterior(i).

» În data de 16 octombrie 2018, ora 1000, candidaţii vor susţine un interviu având ca tematică noţiuni fundamentale de chimie şi comunicarea cu membrii comisiei într-o limbă de circulaţie internaţională (engleza sau franceza).

16.03.2018

» În perioada 16-22 martie 2018, studenţii din anul II Licenţă, anul I Master şi doctoranzii interesaţi de programul de mobilităţi Erasmus pe parcursul semestrului I al anului universitar 2018-2019 vor depune la Secretariatul Departamentului de Chimie, între orele 900-1500, dosarul de candidatură.

» Conform procedurii de selecţie, nota obţinută la examenul de competenţă lingvistică şi de comunicare într-o limbă străină se adună cu punctajul obţinut pe baza mediei generale a anului/anilor anterior(i).

» În data de 23 martie 2018, ora 1000, candidaţii susţin un interviu având ca tematică noţiuni fundamentale de chimie şi comunicarea cu membrii comisiei într-o limbă de circulaţie internaţională (engleza sau franceza).