| Str. Calea Bucureşti, Nr. 107 I | Tel: +40 251 597 048 | E-mail: chimie@ucv.ro |


NOUTĂŢI

01.05.2021:
Departamentul de Chimie al Facultăţii de Ştiinţe anunţă postarea metodologiei de transmitere cerere restanțe și dovadă plată.

30.04.2021:
Departamentul de Chimie al Facultăţii de Ştiinţe anunţă postarea planificării examenelor din sesiunea de vară a anului universitar 2020-2021.

02.04.2021:
Departamentul de Chimie al Facultăţii de Ştiinţe anunţă organizarea selecției studenților care vor beneficia de burse Erasmus+ în timpul semestrului I al anului universitar 2021-2022.

22.02.2021:
Departamentul de Chimie al Facultăţii de Ştiinţe anunţă actualizarea paginii web dedicate Admiterii 2021.

22.01.2021:
Departamentul de Chimie al Facultăţii de Ştiinţe anunţă postarea rezultatului concursului pentru acordarea gradației de merit.

15.01.2021:
Departamentul de Chimie al Facultăţii de Ştiinţe anunţă postarea Calendarului de desfășurare a concursului de acordare a gradației de merit.

» Arhiva anului 2020

21.12.2020:
Departamentul de Chimie al Facultăţii de Ştiinţe anunţă postarea tematicii pentru Proba scrisă a examenului de licență, sesiunea Iunie-Iulie 2021.

23.11.2020:
Studenții interesați de participarea la sesiunile on-line ale activităților dedicate Zilelor Facultății de Științe se pot pre-înscrie până la data de 25.11.2020, ora 12:00, accesând formularul.

04.11.2020:
Studenții interesați de participarea la cea de-a XII-a ediție a Simpozionului Național de Chimie - Contribuții la Creșterea Calității Învățământului și Cercetării în Domeniul Chimiei - pot transmite o solicitare la adresa de e-mail gheorghitaramona11@gmail.com până la data de 22 noiembrie 2020.

23.10.2020:
Studenții din anii terminali trebuie să transmită electronic la secretariatul departamentului (gheorghitaramona11@gmail.com) până la data de 15.11.2020 cererea pentru alegerea temei lucrării de licență / disertație.

17.09.2020:
Departamentul de Chimie al Facultăţii de Ştiinţe anunţă postarea rezoluțiilor comisiilor de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare, pozițiile 13 și 14 în ștatul de funcții.

15.09.2020:
Departamentul de Chimie al Facultăţii de Ştiinţe anunţă postarea temelor prelegerilor concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare, pozițiile 13 și 14 în ștatul de funcții.

» Arhiva anului 2019

10.05.2019:
Departamentul de Chimie al Facultăţii de Ştiinţe anunţă publicarea calendarului examenelor din sesiunea Mai-Iunie.

25.03.2019:
Departamentul de Chimie al Facultăţii de Ştiinţe anunţă publicarea programului evenimentului simbolic "Ora Pământului", care se va desfăşura în data de 30 Martie 2019.

12.03.2019:
Departamentul de Chimie al Facultăţii de Ştiinţe anunţă publicarea apelului pentru programul Erasmus+ 2019.

11.03.2019:
Departamentul de Chimie al Facultăţii de Ştiinţe anunţă apariţia revistei Analele Universităţii din Craiova, Seria Chimie, Volumul XLV, Nr. 1.

10.01.2019:
Departamentul de Chimie al Facultăţii de Ştiinţe anunţă publicarea calendarului examenelor din sesiunea de iarnă.

» Arhiva anului 2017

06.06.2017:
Departamentul de Chimie al Facultăţii de Ştiinţe anunţă publicarea calendarului examenelor restante pentru anii terminali (anul III licenţă, anul II master).

23.05.2017:
Departamentul de Chimie al Facultăţii de Ştiinţe anunţă publicarea calendarului examenelor din sesiunea de vară.

10.05.2017:
Departamentul de Chimie al Facultăţii de Ştiinţe anunţă apariţia revistei Analele Universităţii din Craiova, Seria Chimie, Volumul XLIV, Nr. 1.

» Arhiva anului 2015

12.11.2015:
Departamentul de Chimie al Facultăţii de Ştiinţe anunţă organizarea concursului de transformare a unui post de tehnician în post de chimist.

30.07.2015:
S-a publicat planificarea examenelor restante din sesiunea de toamnă (sesiunea Septembrie 2015).

25.02.2015:
S-a publicat lista subiectelor din tematica interviului pentru admitere master, sesiunea Septembrie 2015.

24.02.2015:
S-a publicat tematica interviului pentru admitere master, sesiunea Septembrie 2015.

23.02.2015:
S-a publicat tematica examenului de licenţă, sesiunea Iulie 2015.

» Arhiva anului 2014

31.07.2014:
S-au publicat listele cu rezultatele finale ale Admiterii 2014, sesiunea Iulie, nivelul Licență.

30.07.2014:
S-a publicat planificarea examenelor restante din sesiunea septembrie 2014 pentru ciclurile Licenţă şi Master.

29.07.2014:
S-au publicat listele cu rezultatele preliminare ale Admiterii 2014, sesiunea Iulie, nivelul Licență.

21.07.2014:
S-a prelungit perioada înscrierii în vederea admiterii la Ciclul Studii Universitare de Licență până la data de 29 iulie 2014.

03.06.2014:
S-a publicat planificarea examenelor din sesiunea MAI-IUNIE 2014 pentru ciclurile Licenţă şi Master.

22.05.2014:
Susținerea publică de către conf. dr. ing. Adriana SAMIDE a tezei de abilitare în vederea acordării atestatului de abilitare.

14.04.2014:
S-a publicat lista subiectelor din tematica interviului pentru admitere master 2014.

14.04.2014:
S-a publicat tematica interviului pentru admitere master 2014.

05.03.2014:
S-a publicat tematica examenului de licenţă 2014.

19.02.2014:
S-a publicat orarul semestrului II pentru ciclurile Licenţă şi Master.

09.01.2014:
S-a publicat planificarea examenelor din sesiunea IANUARIE-FEBRUARIE 2014 pentru ciclurile Licenţă şi Master.

» Arhiva anului 2013

20.11.2013: Departamentul de Chimie anunţă organizarea cursurilor de formare şi dezvoltare profesională continuă „Chimia substanţelor periculoase” cu o durată de 330 ore/41 credite ECTS.

11.09.2013: Departamentul de Chimie anunţă organizarea Simpozionului Naţional de Chimie, Ediţia a V-a.

21.09.2013: S-a publicat planificarea reexaminărilor şi măririlor de notă pentru ciclurile licenţă şi master, Sesiunea Septembrie 2013.

20.09.2013: S-au publicat rezultatele provizorii ale Admiterii 2013 pentru ciclul master - Sesiunea Septembrie.

19.09.2013: S-au publicat rezultatele provizorii ale Admiterii 2013 pentru ciclul licenţă - Sesiunea Septembrie.

19.08.2013: S-a publicat planificarea examenelor restante pentru ciclurile licenţă şi master, Sesiunea Septembrie 2013.

01.08.2013: Departamentul de Chimie organizează o nouă sesiune de admitere pentru ciclul licenţă - Sesiunea Septembrie.

01.08.2013: S-au publicat rezultatele finale ale Admiterii 2013 - Sesiunea Iulie.

26.07.2013: S-au publicat rezultatele provizorii ale Admiterii 2013 - Sesiunea Iulie.

20.05.2013: S-a publicat anunţul privind cazarea în cămine.

15.05.2013: S-au publicat comisiile pentru rezolvarea contestaţiilor la Examenul de Licenţă 2013.

08.05.2013: S-au publicat comisiile pentru Licenţă şi Disertaţie 2013.

07.05.2013: S-au publicat comisiile pentru Admitere 2013.

25.04.2013: S-a publicat anunţul privind organizarea Sesiunii de Comunicări Ştiinţifice Studenţeşti, Mai 2013.

23.04.2013: S-a publicat anunţul privind organizarea sesiunii extraordinare de restanţe, Mai 2013.

15.04.2013: S-a publicat tematica interviului pentru Admitere Master 2013.

14.03.2013: S-a publicat tematica Examenului de Licență, Sesiunea Iulie 2013.

12.03.2013: S-a publicat calendarul consultațiilor la chimie pentru elevii de liceu.

21.01.2013: S-a publicat calendarul examenelor din sesiunea FEBRUARIE-MARTIE 2013.

» Arhiva anului 2012

7.12.2012: S-a publicat planul de învăţământ al cursului postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă CHIMIA PRODUSELOR COSMETICE ŞI FARMACEUTICE.

19.11.2012: Departamentul de Chimie organizează Simpozionul Naţional de Chimie - Ediţia a IV-a.

17.11.2012: Departamentul de Chimie anunţă organizarea cursului postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă CHIMIA PRODUSELOR COSMETICE ŞI FARMACEUTICE.

16.11.2012: S-a publicat Lista Parteneriatelor şi Convenţiilor de Practică.


   

 

 

 

 INFORMARE PRIVIND ACORDAREA BURSELOR SOCIALE PE SEMESTRUL II
ANUL UNIVERSITAR 2021-2022Burse sociale

Studenţii eligibili pentru acest tip de bursă vor transmite dosarul electronic la adresa de e-mail a secretariatului Departamentului de Chimie (gheorghitaramona11@gmail.com) în perioada 4-25 februarie 2022:

 • studenţii orfani de unul sau ambii părinţi, respectiv pentru care s-a dispus ca masură de protecţie plasamentul, cei proveniţi din casele de copii, care nu realizează venituri peste salariul minim net pe economie (1386 lei/lună pentru lunile noiembrie, decembrie 2021 și 1524 lei/lună pentru luna ianuarie 2022);
 • studenţii bolnavi TBC şi care se află în evidenţa unităţilor medicale, cei care suferă de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbţie grave, insuficienţe renale cronice, astm bronşic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, boli rare, tulburări din spectrul autist, boli hematologice (hemofilie, talasemie etc.), surditate, fibroză chistică, cei infestaţi cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA, cei cu handicap locomotor, spondilită anchilozată sau reumatism articular acut, studenții cu handicap permanent, grav sau accentuat certificat;
 • studenţii a căror familie nu a realizat în ultimele 3 luni, de la momentul depunerii cererii, un venit net mediu lunar pe membru de familie mai mare decât salariul minim net pe economie (1386 lei/lună pentru lunile noiembrie, decembrie 2021 și 1524 lei/lună pentru luna ianuarie 2022).

După primirea confirmării conformității documentelor digitale, dosarele cu documentele în original trebuie transmise prin poștă, la adresa Str. Calea București, nr. 107 I, Craiova, Dolj, până la data de 2 martie 2022 (data poștei).

Dosarul electronic trebuie să includă cererea tip completată, documentele specificate în pdf-ul care poate fi accesat de aici și Anexa 4.

   Admitere Studii Postuniversitare

 

 

      Continuarea activității didactice în sistem on-line
până la sfârșitul semestrului I

În ședința din 17.11.2021 membrii Consiliului Facultății de Științe au aprobat continuarea activităților didactice în sistem on-line până la sfârșitul semestrului I al anului universitar 2021-2022 (inclusiv sesiunea de iarnă ianuarie-februarie 2022).

   Concursul de acordare a gradațiilor de merit pentru
personalul didactic în anul universitar
2021 – 2022

 

 

   INFORMARE PRIVIND ACORDAREA BURSELOR DE PERFORMANȚĂ ȘI SOCIALE PE SEM. I
ANUL UNIVERSITAR 2021-2022

Burse de performanță

Studenţii care doresc să aplice pentru acest tip de bursă vor transmite electronic la adresa de e-mail a secretariatului Departamentului de Chimie (gheorghitaramona11@gmail.com) o cerere însoţită de documentele doveditoare ale performanţelor:

 • premii / participări la concursuri internaționale sau naționale, exemplare din lucrări și articole publicate în reviste naționale sau internaționale;
 • participare la contracte de cercetare;
 • brevete, invenții;
 • participări la sesiuni de comunicări știintifice studențești;
 • documente pentru activități extracurriculare și de voluntariat desfășurate de UCV sau de alte entități recunoscute de UCV și COS.

La calculul punctajului pentru acordarea bursei de performanță se vor lua în considerare numai activitățile desfășurate în anul universitar anterior acordării (1 octombrie 2021 - 30 septembrie 2021).

Temenul de transmitere a dosarului electronic pentru bursa de performanță este 22 octombrie 2021.Burse sociale

Studenţii eligibili pentru acest tip de bursă vor transmite dosarul electronic la adresa de e-mail a secretariatului Departamentului de Chimie (gheorghitaramona11@gmail.com) în perioada 6-26 octombrie 2021:

 • studenţii orfani de unul sau ambii părinţi, respectiv pentru care s-a dispus ca masură de protecţie plasamentul, cei proveniţi din casele de copii, care nu realizează venituri peste salariul minim net pe economie (1346 lei/lună pentru lunile iulie, august, septembrie 2021);
 • studenţii bolnavi TBC şi care se află în evidenţa unităţilor medicale, cei care suferă de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbţie grave, insuficienţe renale cronice, astm bronşic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, boli rare, tulburări din spectrul autist, boli hematologice (hemofilie, talasemie etc.), surditate, fibroză chistică, cei infestaţi cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA, cei cu handicap locomotor, spondilită anchilozată sau reumatism articular acut, studenții cu handicap permanent, grav sau accentuat certificat
 • studenţii a căror familie nu a realizat în ultimele 3 luni, de la momentul depunerii cererii, un venit net mediu lunar pe membru de familie mai mare decât salariul minim net pe economie (1346 lei/lună pentru lunile iulie, august, septembrie 2021).

După primirea confirmării conformității documentelor digitale, dosarele cu documentele în original trebuie transmise prin poștă, la adresa Str. Calea București, nr. 107 I, Craiova, Dolj, până la data de 1 noiembrie 2021 (data poștei).

Dosarul electronic trebuie să includă cererea tip completată, documentele specificate în pdf-ul care poate fi accesat de aici și anexa 4.

  Deschiderea anului universitar 2021-2022 la Facultatea de Științe

Facultatea de Științe anunță deschiderea anului universitar 2021-2022, on-line, pe platforma Cisco Webex, vineri 1 octombrie 2021, începand cu ora 1000. Evenimentul poate fi urmărit live pe YouTube, la adresa: https://youtu.be/2LNDCPfSuTk

     

Rezultate parțiale Admitere Licență
Sesiunea Septembrie

Specializarea Biochimie tehnologică

Specializarea Biochimie tehnologică

Specializarea Chimie farmaceutică

   Admitere Septembrie 2021 la Facultatea de Științe, Departamentul de Chimie

Drumul tău începe de aici:

 

Admitere online Master, Sesiunea Septembrie 2021

Cetățeni români, cetățeni din U.E., S.E.E. sau Confederația Elvețiană

Chimia Compușilor Biologic Activi: 19 locuri buget, 10 locuri taxă

Calendarul concursului de admitere la ciclul Master din septembrie și procedura înscrierii online se pot consulta prin accesarea paginii web dedicate Admiterii 2021:

 

Români de pretutindeni

Chimia Compușilor Biologic Activi: 1 loc buget fără bursă

Procedura înscrierii online prin intermediul platformei de admitere EvStud și alte informații necesare se pot consulta prin accesarea paginii web dedicate românilor de pretutindeni:

 

Admitere online Licență, Sesiunea Septembrie 2021

Cetățeni români, cetățeni din U.E., S.E.E. sau Confederația Elvețiană

Specializarea Biochimie tehnologică: 20 locuri buget, 4 locuri taxă

Specializarea Chimie farmaceutică: 13 locuri buget

Calendarul concursului de admitere la ciclul Licență din septembrie, procedura înscrierii online, precum și alte informații necesare se pot consulta prin accesarea paginii web a Departamentului de Chimie dedicate Admiterii 2021:

 

Români de pretutindeni

Specializarea Biochimie tehnologică: 1 loc buget cu bursă, 1 loc buget fără bursă

Specializarea Chimie farmaceutică: 1 loc buget cu bursă

Procedura înscrierii online prin intermediul platformei de admitere EvStud și alte informații necesare se pot consulta prin accesarea paginii web dedicate românilor de pretutindeni:

 Planificarea examenelor din sesiunea de toamnă 2021

Restanțe anii I și II Licență

Reexaminări anul III Licență

Restanțe anul I Master

Reexaminări anul II Master

 Rezultate finale Admitere Licență

Specializarea Biochimie tehnologică

Specializarea Biochimie tehnologică

Specializarea Chimie farmaceutică

  ANUNȚ ÎNMATRICULARE LICENȚĂ

Finalizarea procedurii de înmatriculare la Ciclul Licență implică depunerea dosarului fizic de concurs la sediul Departamentului de Chimie din Str. Calea București, Nr. 107 I, conform planificării care poate fi consultată .

Dosarul fizic de concurs trebuie să conțină documentele precizate în fișierul pdf care se descarcă de .

Candidații care nu se pot prezenta la data și ora programate, precum și candidații admiși în urma redistribuirii se pot reprograma / programa telefonic (0251 597 048) sau prin e-mail (office@chimie.ucv.ro).

 

Rezultate intermediare Admitere Licență

Specializarea Biochimie tehnologică

Specializarea Biochimie tehnologică

Specializarea Biochimie tehnologică - Români de pretutindeni cu bursă

Specializarea Chimie farmaceutică

Specializarea Chimie farmaceutică - Români de pretutindeni cu bursă

   

ANUNȚ ÎNMATRICULARE MASTER

Finalizarea procedurii de înmatriculare la Master implică depunerea dosarului fizic de concurs la sediul Departamentului de Chimie din Str. Calea București, Nr. 107 I, conform planificării care poate fi consultată .

Dosarul fizic de concurs trebuie să conțină documentele precizate în fișierul pdf care se descarcă de .

Candidații care nu se pot prezenta la data și ora programate se pot reprograma telefonic (0251 597 048) sau prin e-mail (office@chimie.ucv.ro) în perioada 23-26 iulie 2021.

 Glisare candidați admiși în sesiunea iulie 2021

Candidații admiși în Faza I a concursului de admitere la Facultatea de Științe (Licență - sesiunea iulie 2021) care doresc glisarea în an superior trebuie să trimită o cerere în acest sens, însoțită de acte doveditoare ale posibilității de glisare (conform cu Regulamentul privind activitatea profesionala a studentilor 2021, Art. 76) la adresa: admiterelicenta.stiinte@ucv.ro, până la data de 22 iulie 2021.

  

 

Rezultate parțiale Admitere Licență

Specializarea Biochimie tehnologică

Specializarea Biochimie tehnologică

Specializarea Biochimie tehnologică - Români de pretutindeni cu bursă

Specializarea Biochimie tehnologică - Români de pretutindeni fără bursă

Specializarea Chimie farmaceutică

Specializarea Chimie farmaceutică - Români de pretutindeni cu bursă

  

 

 În atenția absolvenților de liceu promoția 2021!

Absolvenții de liceu din promoția 2021 se pot înscrie online, până pe 14 iulie 2021, pe platforma de admitere a Universității din Craiova fără a încărca diploma de bacalaureat / adeverința de absolvire, dacă acestea nu au fost eliberate de către instituţia de învăţământ preuniversitar, datele încărcate fiind verificate prin SIIIR.

Documentele de absolvire pot fi încărcate electronic până pe 17 iulie 2021, ora 12:00 și vor fi aduse în original pentru confirmarea locului la secretariatul Departamentului de Chimie până pe data de 29 iulie 2021.

 

ADMITERE 2021 - Sesiunea Iulie

Unde mă înscriu?

Dacă nu sunt / nu am fost student al Universității din Craiova? În portalul EvStud se execută clic pe butonul cu eticheta "Înregistrează un cont nou (înscriere online)".

Dacă sunt / am fost student al Universității din Craiova? În portalul EvStud se completează codul de utilizator și se execută clic pe butonul cu eticheta "Continuă".

Cum utilizez modulul pentru înscrierea online a candidaților? Vizionează tutorialul video pentru utilizarea aplicației EvStud - Înscriere Online:

Vreau ajutor telefonic pentru înscrierea on-line!

Vreau apel video pentru consiliere la înscrierea on-line!

 Programul Național Tabere Studențești în anul 2021

Depunere cerere pentru ocuparea unui loc în cadrul taberelor studențești organizate de MTS - DSTPT

 

Organizare Tabere Studențești în anul 2021

Repartizare locuri în taberele studențești

Metodologia de organizare a taberelor studențești și anexele aferente

 Examene restante - Sesiunea Septembrie 2021SESIUNEA DE REEXAMINĂRI PENTRU ANUL III LICENŢĂ ŞI ANUL II MASTER SE VA DESFĂŞURA ÎN PERIOADA 01.09.2021 – 07.09.2021.

SESIUNEA DE RESTANŢE PENTRU ANII I ŞI II LICENŢĂ ŞI ANUL I MASTER SE VA DESFĂŞURA ÎN PERIOADA 01.09.2021 – 15.09.2021.

CERERILE PENTRU EXAMENELE RESTANTE SE VOR DEPUNE LA SECRETARIAT PÂNĂ LA DATA DE 26.07.2021 ŞI VOR FI ÎNSOŢITE DE CHITANŢA CARE ATESTĂ PLATA EXAMENELOR (PENTRU EXAMENELE DIN ANII ANTERIORI ŞI PENTRU EXAMENELE DIN ANUL CURENT LA ANUL III LICENŢĂ ŞI ANUL II MASTER).

PLANIFICAREA EXAMENELOR SE VA AFIŞA PE 30.07.2021.

Precizări importante!

Examenul restant se susține doar dacă au fost transmise electronic la adresa de e-mail gheorghitaramona11@gmail.com cererea tipizată completată și dovada plății efectuate la o unitate BRD în baza facturii proforme emise din Evidența Studenților. Pentru mai multe detalii consultă METODOLOGIE TRANSMITERE CERERE RESTANȚE ȘI DOVADĂ PLATĂ aici.

Cererea pentru susținerea examenului restant, completată respectându-se modelul din metodologie, se poate descărca în format word de aici. În format pdf se descarcă de aici.

  

 

  Programul "Euro 200"

Ajutor financiar destinat achiziționării unui calculator personal nou.

 FutureProof platforma dedicată sprijinului Generației Z

Telekom a lansat platforma Futureproof pentru a sprijini Generația Z în explorarea viitoarelor oportunități de carieră. Pentru detalii accesează link-ul de mai jos:

https://futurefeed.telekom.com/ro-RO

  Evenimentul de Recrutare Continental Sibiu - Online 8-9 Iunie 2021, Sibiu

 Departamentul de Chimie organizează Joi 13.05.2021, cu începere de la ora 1800, conferința online ≪Oportunități și provocări globale pentru cercetarea românească≫.

Invitat Cercetător principal I Simona ȘOMĂCESCU
Institutul de Chimie Fizică "Ilie Murgulescu"

FII SMART ȘI PARTICIPĂ!

 Departamentul de Chimie organizează online în perioada 18-20 MAI 2021 ≪Concursul de Chimie I.G. Murgulescu≫, Ediția a II-a.

#Crezi în tine și participă!

Pentru înscriere și mai multe detalii accesează link-ul de mai jos:

http://chimie.ucv.ro/concurs-ig-murgulescu

 EVENIMENTE

Sesiunea de Referate și Comunicări Științifice Studenţeşti - Online, 28 Mai 2021


Flyer Sesiunea de Referate și Comunicări Științifice Studenţeşti - Online 28 Mai 2021, Craiova

 Departamentul de Chimie organizează Joi 22.04.2021, cu începere de la ora 1800, conferința online ≪Oportunități în cariera de cercetător în domeniul chimie≫.

Invitat Cercetător postdoctoral Carmen CIOTONEA
Universitatea din Lille

#Descoperă noi orizonturi!

 Oportunități de studii în străinătate

Burse de studii post-universitare pentru o perioadă de doi ani la Universitatea din Torino, primul an de studiu fiind anul universitar 2021-2022.


Participarea la cursuri în cadrul școlilor de vară organizate de Universitatea din Ljubljana.


 

 Departamentul de Chimie organizează Joi 15.04.2021, cu începere de la ora 1800, conferința online ≪Oportunități și perspective ale dezvoltării profesionale în cariera didactică≫.

Invitat Prof. Nicoleta LIȚOIU
Inspector școlar pentru chimie

#Participă și tu!

 Misiunea Departamentului de Chimie

Realizările din domeniul Chimiei au condus la o revoluție tehnologică cu un impact major asupra lumii moderne. Cunoștințele dobândite au determinat dezvoltarea de noi teorii, instrumente și materiale în beneficiul societății, încercând să rezolve problemele tot mai complexe legate de sănătate, mediu, energie. În acest context, misiunea Departamentului de Chimie al Universității din Craiova este aceea de a contribui la educația, cercetarea și practica din domeniu, departamentul asigurând o atmosferă creativă și de încurajare a învățării și a cercetării.

   ×

ANUNȚ IMPORTANT

Studenții din anii terminali pot susține examenele restante doar dacă au fost transmise electronic până la data de 28.05.2021 către adresa de e-mail gheorghitaramona11@gmail.com cererea tipizată completată și dovada plății efectuate la o unitate BRD în baza facturii proforme emise din Evidența Studenților. Pentru mai multe detalii consultă METODOLOGIE TRANSMITERE CERERE RESTANȚE ȘI DOVADĂ PLATĂ aici.

Cererea pentru susținerea examenelor restante, completată respectându-se modelul din metodologie, se poate descărca în format word de aici. În format pdf se descarcă de aici.

×

ANUNȚURI IMPORTANTE

ADMITERE MASTER, SESIUNEA SEPTEMBRIE 2020Au fost postate rezultatele preliminare ale concursului de admitere la studii universitare de master, Sesiunea Septembrie. Pentru a le vizualiza

Au fost evaluate eseurile motivaționale elaborate de către candidații înscriși în Concursul de admitere la studii universitare de master cu opțiunea Chimia Compușilor Biologic Activi. Pentru a le vizualiza

Au fost evaluate eseurile motivaționale elaborate de către candidații înscriși în Concursul de admitere la studii universitare de master cu opțiunea Calitatea Mediului. Pentru a le vizualiza

ADMITERE LICENȚĂ, SESIUNEA SEPTEMBRIE 2020Au fost postate rezultatele intermediare ale concursului de admitere la studii universitare de licență, Sesiunea Septembrie. Pentru a le vizualiza

PLANIFICARE EXAMENE DE MĂRIRE ȘI REEXAMINĂRIEXAMENELE DE MĂRIRE DE NOTE ŞI REEXAMINĂRILE AU FOST STABILITE A SE DESFĂȘURA ÎN PERIOADA 21.09.2020 – 24.09.2020. PLANIFICAREA ACESTORA SE POATE VIZUALIZA AICI.

PLATA PRIMEI TRANȘE DIN TAXA DE ȘCOLARIZARE

Candidații declarați admiși pe locurile cu taxă trebuie să achite contravaloarea primei tranșe din taxa de școlarizare în cuantum de 1000 lei până la data de 23.09.2020.

REZULTATELE EXAMENULUI DE DISERTAȚIE, SESIUNEA SEPTEMBRIE 2020

Au fost postate rezultatele obținute de către absolvenții ciclului de studii universitare de master înscriși la Examenul de disertație din Sesiunea Septembrie 2020. Pentru a le vizualiza

REZULTATELE EXAMENULUI DE LICENȚĂ, SESIUNEA SEPTEMBRIE 2020

Au fost postate rezultatele obținute de către absolvenții ciclului de studii universitare de licență înscriși la Examenul de licență din Sesiunea Septembrie 2020. Pentru a le vizualiza

ADMITERE LICENȚĂ, SESIUNEA SEPTEMBRIE 2020Au fost postate rezultatele parțiale ale concursului de admitere la studii universitare de licență, Sesiunea Septembrie. Pentru a le vizualiza

PROBA SCRISĂ A EXAMENULUI DE LICENȚĂ, SESIUNEA SEPTEMBRIE 2020Au fost postate grilele de examen cu variantele corecte de răspuns, precum și rezultatele obținute de către absolvenți la Proba scrisă a examenului de licență - Evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate. Pentru a le vizualiza

SESIUNE SPECIALĂ – EXAMENE DE MĂRIRE ȘI REEXAMINĂRIEXAMENELE DE MĂRIRE DE NOTE ŞI REEXAMINĂRILE SE VOR DESFĂŞURA ÎN PERIOADA 21.09.2020 – 27.09.2020. CERERILE SE VOR TRANSMITE ELECTRONIC LA ADRESA DE E-MAIL gheorghitaramona11@gmail.com ÎN PERIOADA 12.09.2020 – 17.09.2020.

CEREREA TIPIZAT PENTRU REEXAMINARE, COMPLETATĂ RESPECTÂNDU-SE MODELUL DIN METODOLOGIE (CONSULTĂ), SE POATE DESCĂRCA ÎN FORMAT WORD DE AICI.

CEREREA TIPIZAT PENTRU MĂRIRE DE NOTĂ SE POATE DESCĂRCA ÎN FORMAT WORD DE AICI.

PLANIFICAREA EXAMENELOR DIN SESIUNEA SPECIALĂ SE VA AFIŞA ÎN DATA DE 18.09.2020.

PRECIZĂRI IMPORTANTE!

REEXAMINĂRILE POT FI SOLICITATE DOAR DE CĂTRE STUDENŢII DIN ANII I ŞI II LICENŢĂ ŞI ANUL I MASTER CARE NU ÎNTRUNESC NUMĂRUL DE CREDITE TRANSFERABILE PENTRU PROMOVARE ÎN AN SUPERIOR.

PENTRU FIECARE EXAMEN DE REEXAMINARE SE PLĂTEȘTE O TAXĂ DE 100 DE LEI. CHITANȚA DOVEDITOARE A PLĂȚII TAXEI SE DEPUNE ÎMPREUNĂ CU CEREREA DE REEXAMINARE.

LA EXAMENELE DE MĂRIRE POT PARTICIPA NUMAI STUDENŢII INTEGRALIŞTI ÎN SESIUNILE DE IARNĂ ŞI DE VARĂ.

CERERI PENTRU MĂRIRE DE NOTĂ SE POT DEPUNE DOAR LA DOUĂ DISCIPLINE DIN ANUL CURENT.

ADMITERE LICENȚĂ și MASTER, Sesiunea Septembrie 2020Departamentul de Chimie organizează un nou concurs de admitere la studii universitare de licență și de master. Pentru detalii privind calendarul admiterii, numărul de locuri disponibile la buget și taxă, actele necesare înscrierii consultați

Rezultate finale Admitere la Licență, Sesiunea Iulie 2020Au fost postate rezultatele finale aferente concursului de admitere la studii universitare de licență. Pentru a le vizualiza

Rezultate intermediare Admitere la Licență, Sesiunea Iulie 2020Au fost postate rezultatele intermediare ale concursului de admitere la studii universitare de licență. Pentru a le vizualiza

Rezultate finale Admitere la Master, Sesiunea Iulie 2020Au fost postate rezultatele finale aferente concursului de admitere la studii universitare de master. Pentru a le vizualiza

Admitere la Licență, Sesiunea Iulie 2020Au fost postate rezultatele preliminare ale concursului de admitere la studii universitare de licență. Pentru a le vizualiza

Admitere la Master, Sesiunea Iulie 2020Au fost postate rezultatele preliminare ale concursului de admitere la studii universitare de master. Pentru a le vizualiza

Au fost evaluate eseurile motivaționale elaborate de către candidații înscriși în Concursul de admitere la studii universitare de master cu prima opțiune Chimia Compușilor Biologic Activi. Pentru a le vizualiza

Au fost evaluate eseurile motivaționale elaborate de către candidații înscriși în Concursul de admitere la studii universitare de master cu prima opțiune Calitatea Mediului. Pentru a le vizualiza

Examene restante - Sesiunea Septembrie 2020SESIUNEA DE REEXAMINĂRI PENTRU ANUL III LICENŢĂ ŞI ANUL II MASTER SE VA DESFĂŞURA ÎN PERIOADA 01.09.2020 – 06.09.2020.

SESIUNEA DE RESTANŢE PENTRU ANII I ŞI II LICENŢĂ ŞI ANUL I MASTER SE VA DESFĂŞURA ÎN PERIOADA 01.09.2020 – 13.09.2020.

CERERILE PENTRU EXAMENELE RESTANTE SE VOR DEPUNE LA SECRETARIAT PÂNĂ LA DATA DE 27.07.2020 ŞI VOR FI ÎNSOŢITE DE CHITANŢA CARE ATESTĂ PLATA EXAMENELOR (PENTRU EXAMENELE DIN ANII ANTERIORI ŞI PENTRU EXAMENELE DIN ANUL CURENT LA ANUL III LICENŢĂ ŞI ANUL II MASTER).

PLANIFICAREA EXAMENELOR SE VA AFIŞA PE 31.07.2020.

Precizări importante!

Examenul restant se susține doar dacă au fost transmise electronic la adresa de e-mail gheorghitaramona11@gmail.com cererea tipizată completată și dovada plății efectuate la o unitate BRD în baza facturii proforme emise din Evidența Studenților. Pentru mai multe detalii consultă METODOLOGIE TRANSMITERE CERERE RESTANȚE ȘI DOVADĂ PLATĂ aici.

Cererea pentru susținerea examenului restant, completată respectându-se modelul din metodologie, se poate descărca în format word de aici. În format pdf se descarcă de aici.

Proba orală a examenului de licență

Au fost postate rezultatele obținute de către absolvenții ciclului de studii universitare de licență înscriși la Examenul de licență din Sesiunea Iunie-Iulie 2020. Pentru a le vizualiza

Proba orală a examenului de disertație

Au fost postate rezultatele obținute de către absolvenții ciclului de studii universitare de master la Proba orală a examenului de disertație - Prezentarea și susținerea lucrării de disertație. Pentru a le vizualiza

Proba scrisă a examenului de licență

Au fost postate grilele de examen cu variantele corecte de răspuns, precum și rezultatele obținute de către absolvenți la Proba 1 a examenului de licență - Evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate. Pentru a le vizualiza

Susținere examene de finalizare studii universitare

Examenele de finalizare a studiilor universitare de licență și master se vor derula on-line conform procedurii Departamentului de Chimie elaborate în temeiul prevederilor legale.

Grile pentru Proba 1 a examenului de licență

În conformitate cu procedura de finalizare a studiilor universitare de licență, EVALUAREA CUNOȘTINȚELOR FUNDAMENTALE ȘI DE SPECIALITATE constă într-o probă scrisă tip grilă, implicând aplicarea unui test de cunoștințe cu 30 de itemi tip complement simplu. Pentru descărcarea testelor grilă model în format pdf selectați butonul .

Precizări importante!

Testul de cunoștințe aplicat va fi constituit din 20 de grile dintre cele 40 afișate pe site și 10 grile la prima vedere. Timpul alocat pentru efectuarea testului de cunoștințe va fi de 45 de minute.

Transmitere on-line a lucrărilor de licență/disertație

În conformitate cu Procedura de desfășurare a activităților de evaluare în sistem on-line, înscrierea la examenul de licență sau disertație se va realiza prin transmiterea electronică a documentelor prevăzute în Regulamentul privind organizarea și desfășurarea examenelor de licență/diplomă și disertație. Pentru detalii consultă procedura de transmitere on-line elaborată în acord cu normele metodologice în vigoare.

Precizări importante!

Pagina web dedicată examenelor de finalizare a studiilor universitare de licență și de master conține actualizate toate informațiile vizând organizarea și desfășurarea lor. Accesarea acestei pagini se face prin clic pe butonul .

Examinare on-line

Conform prevederilor legale în vigoare examenele din sesiunea de vară, din sesiunea de restanțe pentru anii terminali și cele de finalizare a studiilor universitare (Licență/Disertație) se vor susține în regim on-line, prin utilizarea unei platforme de colaborare on-line propuse de către comisia de examinare. Activitatea didactică de evaluarea on-line a studenților Facultății de Științe se va desfășura după o procedură elaborată în acord cu Metodologia derulării activităților desfășurate în Universitatea din Craiova în sistem on-line, aprobată în Consiliul de Administrație din 29.04.2020 și în Senatul UCv din 30.04.2020.

Precizări importante!

Studenții Departamentului de Chimie care nu pot susține examenul online din motive tehnice (nu au conexiune la internet, nu dețin un device IT - desktop computer/laptop/tabletă) trebuie să anunțe telefonic la nr. 0251 59 70 48, în vederea identificării soluției optimale de rezolvare a problemei.

×

PROGRAMUL "EURO 200"

Înscriere

Studenții interesați de obținerea unui ajutor financiar de 200 EUR (bon valoric) destinat achiziționării unui calculator (Legea nr.269/2004 și HG nr. 1294/2004) pot depune dosarul până la 16 APRILIE 2020, prin transmiterea electronică a documentelor necesare scanate la adresa stiinte.craiova@gmail.com.

Important!

Documentele scanate depuse electronic vor fi verificate și certificate cu originalele la momentul depunerii originalelor, după ridicarea stării de urgență.

Documente necesare

Studenții eligibili pentru acordarea ajutorului financiar de 200 EUR pot depune la secretariatul facultății de care aparțin un dosar care trebuie să conțină în mod obligatoriu:

 • cerere tip ;
 • actul de identitate al studentului care aplică (original și copie);
 • copii ale actelor de identitate sau ale certificatelor de naștere ale celorlalți membrii ai familiei;
 • adeverința de la instituțiile de învățământ din care să rezulte calitatea de elev sau student a celorlalți frați/surori;
 • acte doveditoare, în original, privind veniturile brute ale membrilor familiei în luna precedentă depunerii cererii, respectiv MARTIE 2020 (adeverințe salariu, cupoane pensii, certificate fiscale, adeverințe cu veniturile agricole);
 • declarații notariale de venituri pentru membrii de familie care nu realizează nici un venit;
 • declarația pe propria răspundere a studentului, autentificată de notar, în sensul că venitul brut lunar pe membru de familie se încadrează în plafonul prevăzut (250 lei) și că dispune de diferența de bani pentru achiziționarea unui calculator cu o configurație minimă standard;
 • adeverința eliberată de facultate din care să rezulte că studentul a promovat minimum 45 de credite în anul universitar anterior depunerii cererii, cu excepția studenților din anul I, pentru care se va elibera doar o adeverință din care să rezulte calitatea de student (se eliberează pe bază de cerere trimisă la adresa stiinte.craiova@gmail.com);
 • ancheta socială, emisă de autoritățile locale abilitate pentru verificarea veridicității declarațiilor de venit și a celor referitoare la bunurile familiei.

Depunerea dosarului se realizează electronic prin transmiterea tuturor documentelor scanate la adresa stiinte.craiova@gmail.com.

La depunerea dosarului secretariatul facultății îi va elibera studentului un document care să ateste primirea dosarului. În cazul în care în termen de 48 de ore lucrătoare de la transmiterea documentelor la adresa menționată studentul nu primește răspuns cu nr. de înregistrare vă rugăm să ne contactați telefonic la nr. 0251 41 50 77.

Eligibilitate

Ajutorul financiar de 200 EUR (bon valoric) destinat achiziționării unui calculator poate fi solicitat de către studenții care întrunesc simultan condițiile:

 • vârsta studentului este de cel mult 26 ani;
 • venitul brut/membru de familie este de cel mult 250 lei.
 • familia studentului nu a mai beneficiat de un astfel de ajutor.
×

Proiectul POCU 124981

Înscrieri

În cadrul proiectului POCU 124981 “Creșterea calității programelor de studii universitare prin formarea resursei umane și promovarea culturii antreprenoriale în rândul studenților”, în perioada aprilie – mai 2020 se fac înscrieri în Grupul țintă studenți.

Obiectivul principal al proiectului este promovarea în rândul studenților a cursului cu tema “Inovarea și sistemul antreprenorial în bioinginerie”.

Înscrierile se pot face pe adresa de e-mail a Responsabilului GT, Lect.univ.dr. Cioateră Nicoleta - nicoletacioatera@yahoo.com, precum și la Expert campanie conștientizare GT studenți, Prof.univ.dr.ing. Nițulescu Mircea - nitulescu@robotics.ucv.ro.

Eligibili

Se pot înscrie numai studenți din cadrul următoarelor 4 facultăți: Automatică, Calculatoare și Electronică; Economie și Administrarea Afacerilor; Horticultură; Științe.

Studenții trebuie să fie în penultimul an de studii (examenul de licență planificat în anul 2021), să aibă domiciliul în mediul rural sau să aibă o vârstă de peste 26 ani (indiferent de domiciliu).

Beneficii

Studenții care participă la activitățile proiectului vor fi recompensați cu burse pe o perioadă de 6-9 luni, în valoare de 300 lei/lună.


"Prezentarea activității didactice și de cercetare – corelații și continuitate. Activitatea didactică și de cercetare în domeniul nanomaterialelor pentru un viitor durabil: contribuții și perspective" - Post Conferențiar poziția 13.

"Prezentarea activității didactice și de cercetare – corelații și continuitate. Contribuții și perspective didactice și științifice în domeniul (bio)electrochimiei" - Post Conferențiar poziția 14.

Candidaţii admişi care solicită trecerea în an superior prin echivalare vor depune la secretariat cerere de echivalare însoţită de situaţia şcolară până la data de 1 august 2019, ora 1500.

Pentru analiza cererii, candidaţii vor depune fişele disciplinelor până la data de 15 septembrie 2019, ora 1500.

Conferinţa de lansare proiect

 • Conducerea Universităţii din Craiova împreună cu echipa de implementare vă invită la conferinţa de lansare a Proiectului Stagii de practică pentru studenţii Facultăţii de Ştiinţe (POCU 90/16.3/16.4-106711), care se va desfăşura pe 12.07.2018, ora 1200, Aula Regele Mihai I (Clădire Rectorat).
 • La conferinţă vor participa prof.univ.dr. Cezar Spînu, rectorul Universităţii din Craiova, lect.univ.dr. Mihaela Tinca Udriştioiu, manager de proiect, Dr. Cristina BURADA, director ANM R.A. – Centrul Meteorologic Regional OLTENIA şi alţi reprezentanţi ai mediului socio-economic cu care vor colabora studenţii.

Detalii proiect

 • În cadrul acestui proiect vor fi subvenţionate 250 de stagii de practică pentru studenţii de la Fizică, Chimie, Matematică, Informatică şi Geografie. Tinerii vor participa la întâlniri cu angajatorii, târguri de joburi, vizite de studiu, concursuri, dar vor intra şi într-un program de consiliere şi orientare în carieră.
 • Prima perioadă de înscrieri în grupul ţintă al proiectului este 02.07.2018-1.09.2018, iar primele stagii de practică se vor desfăşura în perioada septembrie-octombrie 2018.
 • Proiectul este co-finanţat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, este implementat în regiunea Sud-Vest Oltenia şi are ca obiectiv general dezvoltarea de competenţe profesionale cerute pe piaţa muncii şi creşterea gradului de ocupare pentru studenţii Facultăţii de Ştiinţe din cadrul Universitatii din Craiova.

Poster proiect

Examen de Licenţă - Iulie 2018

» Planificarea susţinerii lucrării de licenţă

Desfăşurarea examenului de licenţă implică susţinerea succesivă în prezenţa comisiei de examen a următoarelor două probe:

 • Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate
 • Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă

» Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate

 • Data susţinerii probei: 02.07.2018
 • Ora intrării în sala de examen: 830
 • Sala de examen:
  • BB308 - Specializarea Biochimie Tehnologică (BT)
  • BB309 - Specializările Chimie (CH) şi Chimia Mediului (CM)
Studenţii prezenţi în sala de examen trebuie să aibă asupra lor cartea de identitate!

» Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă

 • Data susţinerii probei: 04.07.2018
 • Ora începerii probei: 900
 • Sala de examen:
  • BB309 - Specializările Chimie (CH) şi Biochimie Tehnologică (BT)
  • Prezentările PowerPoint se transferă din memory stick usb în calculatorul din sala BB309, conform planificării următoare:
   • 29.06.2018, 1000-1400
   • 03.07.2018, 1100-1300
  • BB210 - Specializarea Chimia Mediului (CM)
  • Prezentările PowerPoint se transferă din memory stick usb în calculatorul din sala BB210, conform planificării următoare:
   • 29.06.2018, 1200-1400

Examen de Disertaţie - Iulie 2018

Desfăşurarea examenului de disertaţie implică susţinerea în prezenţa comisiei de examen a unei singure probe:

 • Prezentarea şi susţinerea lucrării de disertaţie

» Specializarea Chimia Compuşilor Biologic Activi (CBA)

 • Data susţinerii probei: 05.07.2018
 • Ora începerii probei: 900
 • Sala de examen: BB309
Prezentările PowerPoint se transferă din memory stick usb în calculatorul din sala BB309, conform planificării următoare:
 • 29.06.2018, 1000-1400
 • 03.07.2018, 1100-1300

» Specializarea Calitatea Mediului (CAM)

 • Data susţinerii probei: 05.07.2018
 • Ora începerii probei: 900
 • Sala de examen: BB210
Prezentările PowerPoint se transferă din memory stick usb în calculatorul din sala BB210, conform planificării următoare:
 • 29.06.2018, 1200-1400

Planificarea examenelor restante

» Anul III, Ciclul Licență

» Anul II, Ciclul Master

Planificarea examenelor din sesiunea de vară

Planificarea examenelor


Stimați studenţi ai anului I,
» Proiectul ”Implementarea unei strategii specifice de retenție a studenților din domeniul științelor exacte” își propune ca obiectiv general reducerea abandonului universitar și totodată creșterea ratei de promovabilitate în cazul studenților de la Facultatea de Științe.


» Proiectul se adresează studenților din anul I de studii, ciclul licență, anii universitari 2017-2018 și 2018-2019 de la Universitatea din Craiova, Facultatea de Științe, Departamentele de Chimie, Fizică și Matematică.


» În grupul țintă vor fi incluși 150 de studenți / an de implementare.


» Experții din cadrul Centrului de Consiliere şi Orientare în Carieră (CCOC), precum și cei ai Departamentului Pentru Pregătirea Personalului Didactic (DPPD) din cadrul Universității din Craiova propun realizarea și implementarea unor programe de activități de dezvoltare personală, de dezvoltare a competențelor socio-emoționale, optimizarea metodelor și tehnicilor de consiliere profesională și orientare în carieră în vederea reducerii riscului de abandon universitar.


» Experții din cadrul Facultății de Științe, cadre didactice universitare și totodată membri ai echipei de management / implementare a proiectului propun o serie de activități având drept scop identificarea cauzelor abandonului, aplicarea de acțiuni remediale de specialitate, activități de tutorat, vizite de studii, campanii de conștientizare, organizarea de workshop-uri, competiții studențești; toate aceste activități având drept scop reducerea ratei de abandon în primul an de învățământ universitar.21.09.2017

» Listele actualizate conţin toţi candidații declarați iniţial admişi care au îndeplinit obligaţiile:
 • depunerea actelor de studii (diploma de bacalaureat, diploma de licenţă, foaia matricolă liceu şi foaia matricolă licenţă/supliment la diploma de licenţă) în original la secretariatul Departamentului de Chimie;
 • achitarea taxei de înmatriculare (150 lei) la secretariatul Departamentului de Chimie, chitanţa depunându-se la dosar;
 • semnarea contractului de studii (la secretariatul Departamentului de Chimie).
» Absenţa actelor de studii în original de la dosarul de înscriere sau neplata taxei de înmatriculare a determinat pierderea locului obţinut prin concurs.


Rezultate finale master

31.07.2017

» Ca urmare a neocupării locurilor scoase la concursul de Admitere Licență din sesiunea Iulie 2017, Departamentul de Chimie organizează o nouă sesiune de admitere în perioada 6 septembrie – 17 septembrie 2017.

» Locurile care vor fi scoase la concurs în sesiunea Septembrie:
 • Domeniul Chimie
  - Specializarea Chimie: 1 loc buget, 4 locuri taxă
  - Specializarea Biochimie Tehnologică: 10 locuri buget, 4 locuri taxă
  - Specializarea Chimie Farmaceutică: 2 locuri buget, 4 locuri taxă

 • Domeniul Ştiinţa Mediului
  - Specializarea Chimia Mediului: 5 locuri buget, 5 locuri taxă.

» Rezultatele preliminare ale concursului de admitere din sesiunea Septembrie 2017 se vor afişa pe data de 18 septembrie 2017.
19.07.2017
» Arhiva Anunţuri

Gala Excelenţei în Cercetare la Universitatea din Craiova

Programul de mobilităţi Erasmus+

05.10.2017

» În perioada 06-11 octombrie 2017, studenţii din anul II Licenţă, anul I Master şi doctoranzii interesaţi de programul de mobilităţi Erasmus vor depune la Secretariatul Departamentului de Chimie, între orele 900-1500, dosarul de candidatură.

» Conform procedurii de selecţie, nota obţinută la examenul de competenţă lingvistică şi de comunicare într-o limbă străină se adună cu punctajul obţinut pe baza mediei generale a anului/anilor anterior(i).

» Candidaţii susţin un interviu având ca tematică noţiuni fundamentale de chimie şi comunicarea cu membrii comisiei într-o limbă de circulaţie internaţională (engleza sau franceza).

Calendarul examenelor restante - Sesiunea SEPTEMBRIE 2017

CICLUL LICENȚĂCICLUL MASTER

Programul de mobilităţi Erasmus

09.03.2017

» În perioada 10-23 martie 2017, studenţii din anii I şi II Licenţă, anul I Master şi doctoranzii interesaţi de programul de mobilităţi Erasmus vor depune la Secretariatul Departamentului de Chimie, între orele 900-1500, dosarul de candidatură.

» Conform procedurii de selecţie, nota obţinută la examenul de competenţă lingvistică şi de comunicare într-o limbă străină se adună cu punctajul obţinut pe baza mediei generale a anului/anilor anterior(i).

Calendarul examenelor din sesiunea IANUARIE-FEBRUARIE 2017

Informaţii Licenţă şi Master

» Tematica examenului de licenţă - Sesiunea Iulie 2017

» Template lucrare de licenţă

» Template lucrare de disertaţie

Admitere 2016 - Sesiunea SEPTEMBRIE

Admitere 2016 - Sesiunea SEPTEMBRIE

CICLUL LICENȚĂ
» Departamentul de Chimie anunţă prelungirea înscrierii pentru Admiterea la Ciclul Licenţă până la19 septembrie 2016.
Prelungire Admitere la studii universitare de licență, Sesiunea Septembrie 2016Calendarul examenelor restante - Sesiunea SEPTEMBRIE 2016

CICLUL LICENȚĂCICLUL MASTER

Admitere 2016 - Sesiunea IULIE

CICLUL LICENȚĂ
» Ca urmare a neocupării locurilor scoase la concursul de admitere din sesiunea Iulie 2016, Departamentul de Chimie organizează o nouă sesiune de admitere în perioada 5 septembrie – 13 septembrie 2016.
Admitere la studii universitare de licență, Sesiunea Septembrie 2016
CICLUL MASTER
» Ca urmare a neocupării locurilor scoase la concursul de admitere din sesiunea Iulie 2016, Departamentul de Chimie organizează o nouă sesiune de admitere în perioada 15 septembrie – 21 septembrie 2016.
Admitere la studii universitare de master, Sesiunea Septembrie 2016


Departamentul de Chimie anunţă stabilirea calendarului Admiterii 2016.

Informaţii Licenţă şi Master

» Tematica examenului de licenţă - Sesiunea Iulie 2016

» Template lucrare de licenţă

» Template lucrare de disertaţie

Sesiunea Ianuarie-Februarie 2016

PLANIFICAREA EXAMENELOR
În perioada 25.01.2016 - 14.02.2016 se vor desfăşura examenele din sesiunea de iarnă 2016 conform programării:
Admitere 2015 - Sesiunea SEPTEMBRIE

INTERVIU ADMITERE MASTER
SUSŢINEREA INTERVIULUI PENTRU ADMITEREA LA MASTER SE VA DESFĂŞURA PE DATA DE 21.09.2015, ÎNCEPÂND CU ORA 900, ÎN SALA BB 309 A DEPARTAMENTULUI DE CHIMIE DIN STR. CALEA BUCUREŞTI, NR. 107 I.
REZULTATE ADMITERE LICENȚĂ


Admitere 2015 - Ciclul LicenţăDepartamentul de Chimie organizează a doua sesiune de admitere pentru ocuparea locurilor rămase vacante în urma neînmatriculării candidaţilor declaraţi admişi în sesiunea Iulie 2015.

Admitere la studii universitare de licență, Sesiunea Septembrie 2015Sesiunea IULIEInformaţii Licenţă şi Master

» Tematica examenului de licenţă - Sesiunea Iulie 2015

» Template lucrare de licenţă

» Template lucrare de disertaţie

Concursul Interjudeţean de Chimie I.G. Murgulescu

Concursul Interjudetean de Chimie I.G. Murgulescu 2015

08.04.2015

» Rezultate finale concurs

» Rezultate proba practică

» Subiect proba practică şi barem

07.04.2015

» Rezultate proba teoretică

» Subiecte proba teoretică şi grila rezolvată

» Info concurs

Orar » An academic 2014-2015

 

Ciclul Licentă    Ciclul Master

Planificarea activităţilor didactice din anul universitar 2015-2016, semestrul II:

Simpozionul Naţional de Chimie, Ediţia a VIII-a, Craiova, 26 Noiembrie 2016

-Contribuţii la Creşterea Calităţii Învăţământului şi Cercetării în Domeniul Chimiei-


Organizatori:


» GRILĂ DE EVALUARE GRADAŢII DE MERIT:


Planificarea activităţilor didactice din anul universitar 2017-2018, semestrul II:


Stimați colegi și colaboratori
Departamentul de Chimie din cadrul Facultății de Ştiinţe a Universităţii din Craiova, sub egida Societăţii de Chimie din România (filiala Craiova) și în colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj, vă invită să participați la cea de-a noua ediţie a Simpozionului Naţional de Chimie „Contribuţii la creşterea calităţii învăţământului şi cercetării în domeniul chimiei”, care va avea loc în data de 4 noiembrie 2017, în amfiteatrul BB 309 din clădirea Departamentului de Chimie (Craiova, Calea Bucureștinr. 107i), începând de la ora 9:00.

Volumul de rezumate al manifestării științifice va apărea sub forma unui număr special al revistei Analele Universității din Craiova - seria Chimie, cu ISSN. Taxa de participare (40 RON - membrii SChR cu legitimație 2017 și 60 RON - ceilalți participanți) se achită de atâtea ori câte volume cu ISSN se doresc. Fiecare participant poate trimite două rezumate, până pe 25 octombrie.

Toți cei interesați pot obţine informaţii suplimentare fie prin accesarea link-ului http://chimie.ucv.ro/simpchim, fie solicitându-le organizatorilor la adresa de e-mail: simona.sbirna@gmail.com.


Planificarea activităţilor didactice din anul universitar 2017-2018, semestrul I:


» Planificarea activităţilor didactice din anul universitar 2016-2017, semestrul II: