Facultatea de Științe

Licență

Calendarul concursului de admitere, studii universitare de LICENŢĂ 2022-2023

Concurs de admitere

CICLUL DE STUDII LICENȚĂ

anul universitar 2022– 2023

Program de studii de LICENȚĂModalitate de admitereCriterii de departajare la medii egale
 Biochimie tehnologică  
________________
Chimie farmaceutică
concurs de dosare;

media concursului de admitere este 100% media examenului de bacalaureat.
1.  Nota obţinută la  proba scrisa la disci­pli­na Limba şi literatura română din cadrul examenului de bacalaureat.

2. Nota  la discipli­na obligatorie a profi­lu­lui din cadrul exame­nului de bacalaureat.