Simpozionul Național de Chimie, Craiova, 26-27 Octombrie 2023
Logo Simpozion Național de Chimie, Ediția a XV-a, Craiova, 26-27 Octombrie 2023

DESPRE SIMPOZION

În perioada 26-27 Octombrie 2023, Departamentul de Chimie al Facultății de Științe și Centrul de Cercetare Interdisciplinară în Științe din Universitatea din Craiova, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Dolj și Societatea de Chimie din România (filiala Craiova), organizează în modul on-site a XV-a ediție a Simpozionului Național de Chimie „Contribuţii la Creşterea Calităţii Învăţământului şi Cercetării în Domeniul Chimiei”.

 • 26 Octombrie - Workshop cu tema „Contribuții ale chimiei la un viitor durabil”
 • 27 Octombrie - Conferințe plenare, Comunicări orale, Sesiune de postere

Continental România - tehnologii pentru mobilitatea viitorului, inteligentă și conectată Clariant România - producător al etanolului celulozic prin tehnologia inovatoare sunliquid® Nitech - aparatură de laborator, sisteme de monitorizare aparatură de laborator, accesorii, consumabile, reactivi, mobilier de laborator WATT - furnizor de top al soluțiilor de încredere pentru laboratoarele de biologie moleculară, biologie celulară, biotehnologii, culturi celulare, fiziologie

Simpozionul are ca obiective prezentarea rezultatelor cercetării științifice avansate cu impact asupra dezvoltării durabile a societății, precum și ale inovării pedagogice din domeniul chimiei, crearea unui forum al diseminării de cunoaștere dintr-un domeniu cu influență semnificativă asupra calității vieții, încurajarea schimbului de experinţă privind tehnologiile didactice moderne, instruirea şi formarea profesională continuă bazată pe conținut multimedia interactiv, stimularea dezvoltării unor parteneriate ştiinţifice.

Simpozionul este organizat pe două secțiuni de prezentare a unor lucrări științifice sau metodico-științifice: Secțiunea Cercetări Avansate în Chimie pentru comunitatea academică și de cercetare, precum și Secțiunea Didactica Specialității Chimie, care se adresează profesorilor din învățământul preuniversitar.

Chimia suprafeței anozilor pentru pilele de combustie alimentate cu bioetanol și hidrogen
Dr. Simona ȘOMĂCESCU - Institutul de Chimie Fizică "Ilie Murgulescu", Academia Română, București
Nuclear studies of modern and historical leather
Lect.univ.dr. Elena BADEA
University of Craiova, Faculty of Sciences, Department of Chemistry, Craiova
National Research & Development Institute for Textile and Leather, ICPI Division, Advanced Research for Cultural Heritage Group (ARCH Lab), Bucharest

PARTICIPARE

Consultați cu atenție această secțiune!


Cât timp mai am la dispoziție pentru înscriere?
 • Taxa de participare
 • Înscrierea unei lucrări în programul simpozionului este condiţionată de achitarea unei taxe de participare, care se virează cu menţiunea "Taxă participare Simpozionul Naţional de Chimie (SNCH), Craiova 2023" în contul bancar deschis la BCR şi având ca titular Fundaţia I.G. Murgulescu:
  RO 73 RNCB 0134 0416 4391 0001
 • Cuantumul taxei este diferențiat în funcție de afilierea la Societatea de Chimie din România:

  100 lei pentru membrii Societății de Chimie din România

  200 lei pentru neafiliații la Societatea de Chimie din România

 • Copia digitală a dovezii afilierii la Societatea de Chimie din România și copia digitală a dovezii achitării taxei de participare se inserează în zona rezervată a formularului de înscriere.

Ghidul autorului

1 Lucrarea se va redacta în limba engleză prin folosirea persoanei întâi plural. Structura canonică a lucrării trebuie să conțină secțiunile: Introducere, Materiale și Metode, Rezultate și Discuții.

2 Extensia lucrării trebuie să fie de 2-3 pagini format B5 (18,2 x 25,7 cm), incluzând Rezumatul, Concluzii și Bibliografia.

3 Conținutul secțiunilor și subsecțiunilor lucrării se va tehnoredacta prin utilizarea fontului Palatino Lynotipe cu dimensiunea de 12 pct, respectându-se spaţierea textului la un rând (interlinia single).

4 Nu se va realiza spațierea paragrafelor (Înainte: 0 pct, După: 0 pct), iar textul din cadrul acestora va fi aliniat în mod egal față de marginile din stânga şi din dreapta (aliniere stânga-dreapta). Prima linie a fiecărui paragraf va avea identarea de 1,27 cm (0.5").

Pregătirea lucrării se realizează obligatoriu prin folosirea șablonului Microsoft Word    

Șablonul Microsoft Word detaliază secțiunile care pot fi utilizate într-o lucrare. Rețineți că fiecare secțiune are un stil corespunzător, care nu trebuie modificat. Documentul Microsoft Word rezultat prin adăugarea conținutului aferent lucrării se transmite redenumit, fără folosirea diacriticelor, astfel: SNCH2023_Nume_Prenume.

 • Lucrarea se va publica on-line în revista Analele Universităţii din Craiova, Seria Chimie, vol. XLIX, nr. 2 (2023).

Înscriere

 • 1 Înscrierea la Simpozionul Național de Chimie se realizează prin completarea offline a unui formular word (.docx) interactiv dedicat, care trebuie descărcat de pe site și redenumit ca mai jos:
  "Formular_SNCH2023_Nume_Prenume"

 • 2 Formularul de înscriere completat integral și lucrarea elaborată se transmit ca fișiere word atașate la adresa de poștă electronică chimie@ucv.ro.

  Vă rugăm să adăugați acest site la lista de excepții pentru blocarea ferestrelor pop-up. Blocarea ferestrelor pop-up de pe acest site poate împiedica trimiterea e-mailurilor către secretariarul evenimentului.

  Alege clientul de e-mail:

  Yahoo Gmail
 • Termenul limită de transmitere electronică a celor două documente în format word:
  20 Octombrie, ora 2359

DESFĂȘURARE

Programul simpozionului va cuprinde:

Tema simpozionului: „Contribuții ale chimiei la un viitor durabil”.
În cadrul workshop-ului invitați din diverse domenii vor prezenta soluții inovative la problemele societății moderne în contextul asigurării unei dezvoltări durabile. Totodată, tinerii cercetători vor avea oportunitatea de a prezenta rezultatele cercetărilor în secțiunea de postere.

Programul workshop-ului cu tema Contribuții ale chimiei la un viitor durabil

Consultați programul orar al prezentărilor invitate.

Programul conferințelor inivitate

Consultați programul orar al prezentărilor orale.

Programul prezentărilor orale

Consultați programul orar al sesiunii de postere.

Programul sesiunii de postere

Descărcați programul complet al simpozionului

COMITETUL ȘTIINȚIFIC

Recenzorii lucrărilor


 • Prof.univ.dr. Spînu Cezar
  Universitatea din Craiova
 • Prof.univ.dr.ing. Samide Adriana
  Universitatea din Craiova
 • Prof.univ.dr. Mureşeanu Mihaela
  Universitatea din Craiova
 • Prof.univ.dr. Brătulescu George
  Universitatea din Craiova
 • Conf.univ.dr. Tigae Cristian
  Universitatea din Craiova
 • Conf.univ.dr. Chiriță Paul
  Universitatea din Craiova
 • Conf.univ.dr. Moanță Anca
  Universitatea din Craiova
 • Conf.univ.dr. Tutunaru Bogdan
  Universitatea din Craiova
 • Lect.univ.dr. Ciobanu Georgeta
  Universitatea din Craiova

COMITETUL DE ORGANIZARE

Membrii comitetului de organizare


 • Prof.univ.dr. Băbeanu Cristina
  Universitatea din Craiova
 • Conf.univ.dr. Cioateră Nicoleta
  Universitatea din Craiova
 • Conf.univ.dr. Sbîrnă Simona
  Universitatea din Craiova
 • Lect.univ.dr. Dobriţescu Aurelian
  Universitatea din Craiova
 • Lect.univ.dr. Badea Luciana
  Universitatea din Craiova
 • Lect.univ.dr. Gănescu Anca
  Universitatea din Craiova
 • Lect.univ.dr. Dumitru Gabriela
  Universitatea din Craiova
 • Lect.univ.dr. Ionescu Cătălina
  Universitatea din Craiova
 • Lect.univ.dr. Dăbuleanu Irina
  Universitatea din Craiova
 • Lect.univ.dr. Simionescu Andreea
  Universitatea din Craiova
 • Lect.univ.dr. Drăgoi Mădălina
  Universitatea din Craiova
 • Prof.gr.I. Liţoiu Nicoleta
  Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj

CONTACT

Ai nelămuriri? Lasă un mesaj!

Calea București, Nr. 107 I, Craiova, Dolj
Telefon: +40 251 597 048
Fax: +40 251 597 048
E-mail: chimie@ucv.ro