Bun venit!

Sâmbătă, 28 Noiembrie 2020, Departamentul de Chimie al Facultății de Științe din Universitatea din Craiova, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Dolj și Societatea de Chimie din România (filiala Craiova), organizează on-line a XII-a ediție a Simpozionului Național de Chimie „Contribuţii la Creşterea Calităţii Învăţământului şi Cercetării în Domeniul Chimiei”.

Simpozionul are ca obiective prezentarea rezultatelor de impact ale cercetării științifice avansate din domeniul chimiei, crearea unui forum al confluenţei şi dezbaterii conceptelor, teoriilor și metodelor operaţionale din domeniul chimiei, încurajarea schimbului de experinţă privind tehnologiile didactice moderne, instruirea şi formarea profesională continuă bazată pe conținut multimedia interactiv, stimularea dezvoltării unor parteneriate ştiinţifice.

Simpozionul este organizat pe două secțiuni de prezentare a unor lucrări științifice și metodico-științifice: Secțiunea Cercetări Avansate în Chimie și Secțiunea Didactica Specialității Chimie, care se adresează profesorilor din învățământul preuniversitar.

Vor conferenția invitați de prestigiu din țară și străinătate:

 • Prof.dr. Rose-Noëlle VANNIER
  Univ. Lille, Univ. Artois, Lille, France
 • Dr. Julietta RAU
  Institute of the Structure of Matter, Italian National Research Council, Rome, Italy
 • Dr. Tahar AYAD
  Institut Charles Gerhardt, Ecole Nationale Supérieur de Chimie de Montpellier, Montpellier, France
 • Prof.dr.ing. Dănuț-Ionel VĂIREANU
  University Politehnica of Bucharest, Bucharest, Romania
 • Prof.dr. Horia MANOLEA
  UMF, Craiova, Romania
 • Dr. Mihaela FLOREA
  National Institute of Materials Physics, Magurele, Romania
 • Dr. Simona ȘOMĂCESCU
  „Ilie Murgulescu” Institute of Physical Chemistry, Romanian Academy, Bucharest, Romania

Sponsorii evenimentului

Comitetul științific

 • Prof.univ.dr. Spînu Cezar
  Universitatea din Craiova
 • Prof.univ.dr.ing. Samide Adriana
  Universitatea din Craiova
 • Prof.univ.dr. Mureşeanu Mihaela
  Universitatea din Craiova
 • Prof.univ.dr. Brătulescu George
  Universitatea din Craiova
 • Conf.univ.dr. Reiss Aurora
  Universitatea din Craiova
 • Conf.univ.dr. Moanță Anca
  Universitatea din Craiova
 • Conf.univ.dr. Tigae Cristian
  Universitatea din Craiova
 • Conf.univ.dr. Chiriță Paul
  Universitatea din Craiova
 • Lect.univ.dr. Ciobanu Georgeta
  Universitatea din Craiova

Comitetul de organizare

 • Prof.univ.dr. Băbeanu Cristina
  Universitatea din Craiova
 • Conf.univ.dr. Cioateră Nicoleta
  Universitatea din Craiova
 • Conf.univ.dr. Sbîrnă Simona
  Universitatea din Craiova
 • Lect.univ.dr. Popîrlan Claudiu
  Universitatea din Craiova
 • Lect.univ.dr. Dobriţescu Aurelian
  Universitatea din Craiova
 • Lect.univ.dr. Badea Luciana
  Universitatea din Craiova
 • Lect.univ.dr. Dumitru Gabriela
  Universitatea din Craiova
 • Lect.univ.dr. Ionescu Cătălina
  Universitatea din Craiova
 • Lect.univ.dr. Simionescu Andreea
  Universitatea din Craiova
 • Lect.univ.dr. Drăgoi Mădălina
  Universitatea din Craiova
 • Prof.gr.I. Liţoiu Nicoleta
  Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj
Se va elabora un rezumat care prin conținutul științific sau metodico-științific să se încadreze la una din cele două secțiuni ale simpozionului. Rezumatul în limba română va conţine maximum 12 rânduri tehnoredactate prin utilizarea fontului Times New Roman (TNR) cu dimensiunea de 12 pt, respectându-se o spaţiere de 1 linie între rânduri (interlinia single), într-o pagină format B5 (având marginile presetate în documentul word şablon). Acesta include şi secţiunile pe care trebuie să le conţină. Textul din cadrul paragrafelor normale va fi aliniat între marginile din stânga şi dreapta (Justified). Primul rând al fiecărui paragraf va avea identare First line de 1,27 cm (0.5").

Documentul word expediat pentru a intra în fluxul de procesare trebuie să întrunească condiţiile conforme cu politica editorială a revistei Analele Universităţii din Craiova, Seria Chimie:
 • stilurile de formatare sunt cele personalizate în documentul word șablon (fişier cu extensia .doc)

  Descarcă

 • stilul ştiinţific este cel impus de standardele revistei Analele Universităţii din Craiova, Seria Chimie (vezi instrucţiunile)

 • stilul structurilor chimice este cel folosit în revista Analele Universităţii din Craiova, Seria Chimie (vezi instrucţiunile)

Rezumatul redactat, conform instrucţiunilor menţionate anterior, se trimite folosind metoda următoare:
Rezumatul acceptat se va publica într-un e-book cu e-ISSN.

Înscrierea unei lucrări în programul simpozionului este condiţionată de achitarea unei taxe de participare, a cărei valoare este precizată în tabelul următor:
Categorie taxă - Valoare taxă
1. Membru SChR - 30 lei
2. Non-membru SChR - 50 lei
SChR - Societatea de Chimie din România
Se trimite odată cu documentul doveditor, scanat sau fotografiat, al plății taxei de înscriere şi dovada apartenenţei la SChR.
Fiecare participant va primi în format digital mapa simpozionului constituită din:
 • book-ul simpozionului
 • programul simpozionului

Taxa de participare se virează cu menţiunea Simpozionul Naţional de Chimie, Craiova 2020 în contul bancar deschis la BCR şi având ca titular Fundaţia I.G. Murgulescu:
RO 73 RNCB 0134 0416 4391 0001

Trimiterea online a rezumatului lucrării se face prin intermediul formularului şi reprezintă prima etapă a înregistrării online. Finalizarea înregistrării se face după ce sistemul vă notifică acceptarea lucrării printr-un e-mail conţinând codul pentru înregistrare.


Toate câmpurile sunt obligatorii.


Formular preînregistrare

Toate câmpurile sunt obligatorii.


Formular înregistrare

Accesul la formularul de înregistrare online este posibil numai după introducerea codului de activare primit prin e-mail.

Finalizare înregistrare

Trimiterea online a rezumatului lucrării se poate face până la data de 20 Noiembrie 2020, ora 2359.

Achitarea taxei de participare se poate confirma până în data de 23 Noiembrie 2020, ora 2359.

Copyright © 2020 Departamentul de Chimie.Toate drepturile rezervate | Concepţie şi realizare: Aurelian Dobriţescu