SIMPOZIONUL NAŢIONAL DE CHIMIE, EDIŢIA A X-A, CRAIOVA 2018
-Contribuţii la Creşterea Calităţii Învăţământului şi Cercetării în Domeniul Chimiei-
Rezumatul în limba română va conţine maximum 12 rânduri cu font Times New Roman 12pt, interlinia single într-o pagină format B5, având marginile presetate în documentul word şablon. Acesta include şi secţiunile pe care trebuie să le conţină.
Documentul word expediat pentru a intra în fluxul de procesare trebuie să întrunească condiţiile conforme cu politica editorială a revistei:
 • stilurile de formatare sunt cele personalizate în documentul matriţă (fişier cu extensia .doc)  Descarcă 

 • stilul ştiinţific este cel impus de standardele revistei Analele Universităţii din Craiova, Seria Chimie ( vezi instrucţiunile )

 • stilul structurilor chimice este cel folosit în revista Analele Universităţii din Craiova, Seria Chimie ( vezi instrucţiunile )

Rezumatul redactat, conform instrucţiunilor menţionate anterior, se trimite folosind una din următoarele metode:
Rezumatul acceptat se va publica într-un număr special al revistei Analele Universităţii din Craiova, Seria Chimie, cu ISSN.

Înscrierea unei lucrări în programul simpozionului este condiţionată de achitarea unei taxe care asigură primirea unui număr de diplome personalizate egal cu numărul autorilor şi a mapei simpozionului ce va include:
 • un volum de rezumate cu ISSN, publicat de către Editura Universitaria
 • un program al simpozionului

Dacă fiecare dintre autorii unei lucrări solicită primirea mapei simpozionului, se achită taxa de către fiecare autor.

Cuantumul taxei care trebuie achitat rezultă din  tabelul .

Categorie taxă - Valoare taxă
1. Membru SChR - 40 lei
2. Non-membru SChR - 60 lei
3. Serviciu expediere poştală a mapei simpozionului - 15 lei
SChR - Societatea de Chimie din România
Se trimite odată cu rezumatul lucrării şi dovada apartenenţei la SChR


Taxa de participare se virează cu menţiunea Simpozionul Naţional de Chimie în contul bancar deschis la BCR şi având ca titular Fundaţia I.G. Murgulescu:
RO 73 RNCB 0134 0416 4391 0001

Trimiterea online a rezumatului lucrării se face prin intermediul  formularului  şi reprezintă prima etapă a înregistrării online. Finalizarea înregistrării se face după ce sistemul vă notifică acceptarea lucrării printr-un email conţinând codul pentru înregistrare.


Toate câmpurile sunt obligatorii.


Formular preînregistrare

Toate câmpurile sunt obligatorii.


Formular înregistrare

Accesul la formularul de înregistrare online este posibil numai după introducerea codului de activare primit prin e-mail.

Finalizare înregistrare

.:Comitetul ştiinţific:.
 • Prof.univ.dr. Cezar Spînu
  Universitatea din Craiova
 • Prof.univ.dr.ing. Adriana Samide
  Universitatea din Craiova
 • Prof.univ.dr. Mihaela Mureşeanu
  Universitatea din Craiova
 • Conf.univ.dr. Aurora Reiss
  Universitatea din Craiova
 • Conf.univ.dr. Cristian Tigae
  Universitatea din Craiova
.:Comitetul de organizare:.
 • Prof.univ.dr. Cristina Băbeanu
  Universitatea din Craiova
 • Conf.univ.dr. Simona Sbîrnă
  Universitatea din Craiova
 • Lect.univ.dr. Aurelian Dobriţescu
  Universitatea din Craiova
 • Lect.univ.dr. Cătălina Ionescu
  Universitatea din Craiova
 • Lect.univ.dr. Irina Dăbuleanu
  Universitatea din Craiova
 • Lect.univ.dr. Andreea Simionescu
  Universitatea din Craiova
 • Lect.univ.dr. Mădălina Drăgoi
  Universitatea din Craiova
 • Prof.gr.I. Nicoleta Liţoiu
  Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj
.:Obiective simpozion:.
 • crearea unui forum al confluenţei şi dezbaterii conceptelor operaţionale
  din domeniile Chimie, Biochimie, Tehnologie chimică şi Metodică;
 • încurajarea schimbului de experinţă privind instruirea şi formarea
  profesională prin vectori informaţionali multimedia;
 • dezvoltarea unor parteneriate ştiinţifice.

Trimiterea online a rezumatului lucrării se poate face până la data de 14 Noiembrie 2018.

Achitarea taxei de participare se poate confirma până în data de 14 Noiembrie 2018.

Copyright © 2018 Departamentul de Chimie.Toate drepturile rezervate | Concepţie şi realizare: Aurelian Dobriţescu