Acasă Înscriere Regulament Tematica Modele de subiecte Subiecte Finalizare probă Rezultate Contact INTRĂ ÎN SALA VIRTUALĂ
Baremele pentru probele Chimie teoretică și Chimie aplicată

Selectează clasa!

SIMULAREA SE REALIZEAZĂ

PE ACEST SITE

Susținerea probei
Chimie teoretică

18 MAI, ora 1200

Susținerea probei
Chimie aplicată

19 MAI, ora 1200

ÎNSCRIERE

Completare offline formular de înscriere

Fiecare unitate de învățământ liceal participantă poate înscrie maxim două echipe, fiecare echipă fiind formată din 3-4 elevi aparținând fiecărui an de studiu. Participarea la concurs este gratuită, nu se percep taxe de înscriere sau de participare. Înscrierea la concurs se face de către cadrul didactic îndrumător prin completarea offline a formularului de înscriere.

Formularul de înscriere completat va fi trimis ca fișier atașat de către cadrul didactic îndrumător la adresa de e-mail office@chimie.ucv.ro sau la numărul de fax +40 251 597 048.

Datele furnizate de participanții la concurs sunt confidențiale și nu vor fi folosite în scopuri comerciale sau transmise către terți.

REGULAMENT

Consultați-l cu atenție!


 • Capitolul 1

  Cadrul general

 • Concursul de chimie „I.G. Murgulescu” creează o atmosferă competitivă, care permite descoperirea și promovarea tinerilor elevi pasionați de chimie și oferă elevilor posibilitatea de a-și verifica cunoștințele din domeniul chimiei. Art. 1
 • Concursul de chimie „I.G. Murgulescu” se organizează pentru elevii claselor de liceu de la filiera teoretică. Pot participa elevii de la forma de învățământ zi din învățământul de stat. Art. 2
 • Fiecare echipă este formată din 3-4 elevi, câte unul din fiecare an de studiu. Nu se admite participarea elevilor de la clasele superioare la clasele inferioare. Art. 3
 • Concursul se organizează și se desfășoară online, într-o singură etapă, elevii susținând o probă de chimie teoretică, cu durata de 2 ore și o probă de chimie aplicată cu durata de 2 ore. Art. 4
 • Programele valabile pentru acest concurs sunt programele școlare de chimie pentru clasele de liceu aferente filierei teoretice. Art. 5

Capitolul 3

Elaborarea şi validarea subiectelor

Art. 12. Subiectele de concurs sunt concepute, redactate și validate de reprezentanții Comitetului Științific în conformitate cu programa școlară în vigoare. Comitetul științific va elabora grilele pentru cele două probe de concurs.

Capitolul 4

Organizarea și desfășurarea concursului

Art. 18. Concursul de chimie „I.G. Murgulescu” este organizat de Departamentul de Chimie al Facultății de Științe, Universitatea din Craiova, detaliile de conectare fiind comunicate participanților înaintea desfășurării probelor.

Capitolul 5

Evaluarea rezultatelor

Art. 25. Corectarea formularelor completate de concurenți o realizează automat aplicația web în timp real, iar validarea rezultatului comunicat de aplicație este realizată de către membrii Comitetului Științific.

×

Capitolul 3

Elaborarea şi validarea subiectelor

 • Art. 12. Subiectele de concurs sunt concepute, redactate și validate de reprezentanții Comitetului Științific în conformitate cu programa școlară în vigoare. Comitetul științific va elabora grilele pentru cele două probe de concurs.
 • Art. 13. Subiectele de la fiecare clasă pot conține teme din clasele anterioare.
 • Art. 14. Pentru fiecare clasă se întocmesc trei seturi de subiecte pentru proba teoretică și trei seturi de subiecte pentru proba de chimie aplicată, urmând ca subiectul de concurs să fie stabilit prin tragere la sorți.
 • Art. 15. Subiectele de la proba de chimie aplicată vor fi formulate pe baza temelor postate pe site-ul concursului.
 • Art. 16. Formularul de concurs va conține 20 de itemi care vizează cunoștințele științifice ale elevilor, elaborați în acord cu tematica afișată pe site-ul concursului. Itemii vor fi de tip complement simplu (răspuns unic) și cu răspuns multiplu.
 • Art. 17. Formularul de concurs este prevăzut cu un contor de timp care permite finalizarea sa automată de către aplicația web după expirarea celor 120 de minute alocate pentru completarea sa.
×

Capitolul 4

Organizarea și desfășurarea concursului

 • Art. 18. Concursul de chimie „I.G. Murgulescu” este organizat de Departamentul de Chimie al Facultății de Științe, Universitatea din Craiova, detaliile de conectare fiind comunicate participanților înaintea desfășurării probelor.
 • Art. 19. Partenerii educaționali în organizarea concursului de chimie „I.G. Murgulescu” sunt inspectoratele școlare județene (IŞJ) din: Dolj, Gorj, Olt, Vâlcea și Mehedinți, în baza Protocolului semnat de Universitatea din Craiova cu aceste inspectorate școlare.
 • Art. 20. Comitetul ştiinţific este format dintr-un președinte și 5 membri: 4 cadre didactice universitare specializate în domeniile Chimie Anorganică, Chimie Organică, Chimie Analitică și Chimie Fizică și un reprezentat al învățământului preuniversitar.
 • Art. 21. Concursul se desfășoară online pe platforma sa digitală. Orice modificare asupra programului de desfășurare a concursului va fi anunțată în timp util de către Comitetul științific.
 • Art. 22. Concursul constă într-o probă de chimie teoretică și o probă de chimie aplicată, care vor fi probe scrise de tip grilă susținute într-o sesiune live audio-video Google Meet pe platforma digitală a concursului.
 • Art. 23. A doua ediție a concursului va avea loc în perioada 18-20 mai 2021, astfel:
  ✔ marți, 18 mai, ora 1200 – proba de chimie teoretică;
  ✔ miercuri, 19 mai, ora 1200 – proba de chimie aplicată;
  ✔ joi, 20 mai, ora 1200 – premierea participanților.
 • Art. 24. Înainte de începerea concursului organizatorii vor efectua instructaje privind modul de completare online a formularului de concurs; participanții se vor conecta cu cel puțin 30 min înainte de ora începerii concursului.
×

Capitolul 5

Evaluarea rezultatelor

 • Art. 25. Corectarea formularelor completate de concurenți o realizează automat aplicația web în timp real, iar validarea rezultatului comunicat de aplicație este realizată de către membrii Comitetului Științific.
 • Art. 26. Completarea corectă a formularului de concurs va fi afișată după încheierea concursului pe site-ul acestuia.
 • Art. 27. Formularele de concurs vor conține 20 de itemi care vizează cunoștințele științifice ale elevilor, fiecare item din formularul web de concurs putând avea un singur răspuns corect sau mai multe.
 • Art. 28. Pentru fiecare item se acordă 5 puncte astfel încât punctajul maxim ce poate fi obținut la proba teoretică să fie 100 de puncte.
 • Art. 29. Punctajul fiecărui candidat se obține ca media aritmetică a punctajelor obținute la proba de chimie teoretică și proba de chimie aplicată.
  Punctajul fiecărui echipaj se obține ca medie a punctajelor individuale obținute de fiecare elev component al echipajului.
 • Art. 30. În cazul egalității punctajelor se vor folosi următoarele criterii de departajare:
  [1] numărul elevilor participanți; vor avea prioritate echipajele complete formate din 4 elevi;
  [2] punctajul obținut la proba de chimie teoretică.

TEMATICA

Subiectele de concurs vor fi formulate în conformitate cu tematica postată pe site!

Clasa a IX-a

 • Structura învelişului electronic pentru elementele din perioadele 1, 2, 3, 4.
 • Corelaţii între structura învelişului electronic, poziţia în tabelul periodic şi proprietăţi ale elementelor. Variaţia proprietăţilor periodice ale elementelor, în grupele principale şi în perioadele 1, 2, 3, 4.
 • Legătura ionică. Legătura covalentă polară şi nepolară. Legătura coordinativă. Legătura de hidrogen. Forţe van der Waals.
 • Dizolvarea şi factorii care influenţează dizolvarea. Solubilitatea. Soluţii apoase. Concentraţia molară. Cristalohidraţi.
 • Legile gazelor. Ecuația de stare a gazului ideal. Densitatea absolută şi relativă a gazelor.

Clasa a X-a

 • Formule brute. Formule moleculare. Structura compuşilor organici.
 • Alcani. Cicloalcani.
 • Alchene. Diene.
 • Alchine.
 • Arene.

Clasa a XI-a

 • Izomeria compuşilor organici (de constituţie, sterică).
 • Compuşi halogenaţi.
 • Amine.
 • Acizi carboxilici.

Clasa a XII-a

 • Entalpie de reacţie. Căldură de combustie - arderea combustibililor. Căldură de neutralizare (acid tare – bază tare).
 • Legea Hess.
 • Căldură de dizolvare.
 • Energia în sistemele biologice. Rolul ATP şi ADP. Arderea zaharurilor și lipidelor.
 • Viteză de reacţie. Legea vitezei; ordinul reacțiilor.
 • Catalizatori. Inhibitori.
 • Influenţa concentraţiei, temperaturii, catalizatorilor asupra vitezei de reacţie; ecuaţia Arrhenius.
 • Reacții redox. Potenţiale standard de reducere. Pile electrice. Electroliza soluțiilor apoase și topiturilor.

MODELE DE SUBIECTE

Succes la rezolvarea subiectelor model!


 • Modele de subiecte pentru clasa a IX-a
 • Modele de subiecte pentru clasa a IX-a
 • Modele de subiecte pentru clasa a X-a
 • Modele de subiecte pentru clasa a XI-a
 • Modele de subiecte pentru clasa a XII-a

SUBIECTE PROBA DE CHIMIE TEORETICĂ

Succes tuturor participanților!


 • Clasa a IX-a
 • Clasa a X-a
 • Clasa a XI-a
 • Clasa a XII-a

FINALIZARE PROBĂ

Toate câmpurile formularului sunt obligatorii!

Transmitere online formular de concurs

REZULTATE

Verificați-vă inbox-ul contului de e-mail!

Rezultatele obținute la cele două probe au fost transmise către adresa de e-mail specificată la completarea formularului de înscriere.

CONTACT

Ai nelămuriri? Lasă un mesaj!

Calea București, Nr. 107 I, Craiova, Dolj
Telefon: +40 251 597 048
Fax: +40 251 597 048
Email: office@chimie.ucv.ro